Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Dursun
dc.contributor.authorMammadov, Mammadagha
dc.contributor.authorYüzer, Ali Faut
dc.contributor.authorAğaoğlu, Embiya
dc.date.accessioned2015-02-20T13:28:24Z
dc.date.available2015-02-20T13:28:24Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1498
dc.description.abstractYarı parametrik regresyon modelleri için splayn düzeltme metoduna dayalı yeni bir tahmin kavramı Eubank vd. (1998) tarafından tanıtılmıştır. Bu tahmin kavramına göre, splayn düzeltmeyi esas alan farklı iki yaklaşım Schimek (2000) tarafından karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, yarı parametrik regresyon modelinin tahmini Green-Silverman’nın kısmi splayn ve Speckman yaklaşımı olarak adlandırılan farklı iki yaklaşımla yapılmış ve sıradan en küçük kareler tahminleri ile karşılaştırılmıştır. Splayn düzeltmede, genelleştirilmiş çapraz geçerlilik metoduyla düzeltme parametresi seçilmiş ve yarı parametrik modelin hem parametrik hem de parametrik olmayan bileşeni için çıkarsamalar tartışılmıştır. Bu amaçla, MATLAB ortamında yazılan bir program kullanılarak bir uygulama yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractA new estimation concept for semiparametric regression models based on smoothing splines has been introduced in Eubank et al. (1998). The two different approaches based on smoothing splines have been compared by Schimek (2000) according to this estimation concept. In this study, the estimation of the semiparametric regression model is performed with two different approaches called partial splines of Green and Silverman and Speckman ’s approach and compared with the estimations of the ordinary least squares. The smoothing parameter is selected via generalized cross-validation in smoothing splines and inferences have been discussed for both the parametric and the nonparametric part of the model. For this purpose an application is performed by using a program coded in MATLAB.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYarı Parametrik Regresyonen_US
dc.subjectSplayn Düzeltmeen_US
dc.subjectKısmi Splaynen_US
dc.subjectDüzeltme Parametresien_US
dc.subjectSemiparametric Regressionen_US
dc.subjectSmoothing Splinesen_US
dc.subjectPartial Splinesen_US
dc.subjectSmoothing Parameteren_US
dc.titleYarı Parametrik Modellerde Splayn Düzeltme İle Tahmin ve Çıkarsamalaren_US
dc.title.alternativeEstimations and inferences in Semiparametric Models with Smoothing Splinesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record