Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTanır, Güneş
dc.contributor.authorBölükdemir, M. Hicabi
dc.date.accessioned2015-02-20T13:54:43Z
dc.date.available2015-02-20T13:54:43Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1505
dc.description.abstractBüyük ölçekli nükleer radyasyon kazalarında, genel nüfusu etkileyen radyasyon dozu tayinleri için uygun teknik ve işlemlere gereksinim vardır. 1990’lann ortalarında, kaza sonrası radyasyon dozlarının geriye-dönük tayinleri için Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) tekniği seramik örneklere uygulanmış ve özellikle Çernobil bölgesinden toplanan örnekler için doz tayinleri OSL ile gerçekleştirilmiştir (Bøtter-Jensen, 2000). Burada, bu teknik ile ilgili genel bilgiler ve bizim çalışmalarımızdan örnekler sunulacaktır.en_US
dc.description.abstractIn the event of a large scale nuclear radiation accident, a quantitative assessment of the radiation dose to the general population requires the availability of suitable techniques and procedures for reconstruction of doses. In mid 1990s the application of OSL techniques used to ceramics for the retrospective assessment of accident radiation doses and particularly for the measurement of doses from materials collected in the Chernobyl accidental area (Bøtter-Jensen, 2000). In this, the general information with respect to this technique and the examples form our studies presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIRSLen_US
dc.subjectYaşen_US
dc.subjectEşdeğer Dozen_US
dc.subjectDoz Hızıen_US
dc.subjectIRSLen_US
dc.subjectAgeen_US
dc.subjectEquivalent Doseen_US
dc.subjectDose-Rateen_US
dc.titleOptik Uyarmalı Lüminesans ve Geriye Dönük Radyasyon Dozu Ölçümlerien_US
dc.title.alternativeOptically Stimulated Luminescence and Retrospective Dosimetryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record