Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArkın, Handan
dc.date.accessioned2015-02-20T13:56:58Z
dc.date.available2015-02-20T13:56:58Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1506
dc.description.abstractBiyolojik makromoleküllerin bilgisayar simülasyonlannda, fiziksel niceliklerin değerlendirilmesi ve yapısal özelliklerinin anlaşılması, sistemin sahip olduğu konfigürasyon uzayının ne kadar kapsamlı tarandığına bağlıdır. Son yıllarda bir hayli ilerleme kaydedilmesine rağmen karmaşık sistemlerin enerji yüzeylerinin topografisinin bulunması ve düşük enerji konformasyonlarının tümünün ortaya çıkarılması güncel araştırma konularındandır. Multikanon2ik simülasyon yöntemi ile tek bir simülasyondan tüm sıcaklık bölgelerindeki sistemin davranışlarını değerlendirmek mümkün olduğundan, şeçilen peptidin istenen termodinamik nicelikleri hesaplanmış ve sistemin enerji yüzeyinin topografisi ortaya çıkarılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe evaluation of physical quantities and the structural properties of biological macromolecules by computer simulations depend on how efficiently the configuration spaces of the systems are studied. In spite of the advancements, investigation of the topography of energy surfaces and the whole spectrum of low energy microstates of complex systems are considered between the research topics of increasing interest. Since the behaviour of the system at all temperatures can be determined from one single simulation with multicanonical simulation method, the desired thermodynamical quantities were evaluated and the topograhies of the energy surface are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMultikanonik Simülasyonen_US
dc.subjectPeptidleren_US
dc.subjectEnerji Yüzeyien_US
dc.subjectMulticanonical Simulationen_US
dc.subjectPeptidsen_US
dc.subjectEnergy Landscapeen_US
dc.titleMultikanonik Simülasyon Yöntemi ile Peptidlerin Enerji Yüzeylerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of Energy Surface of Peptides by Multicanonical Simulation Methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record