Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUzuner, Yıldız
dc.contributor.authorDerican, Tamer
dc.date.accessioned2019-10-19T19:56:59Z
dc.date.available2019-10-19T19:56:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2146-7692
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrNU1Ea3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/15133
dc.description.abstractBu eylem araştırmasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü on son sınıf işitme engelli öğrencisinin Portfolyo Tasarımı I ve Portfolyo Tasarımı II dersleri kapsamında oluşturdukları iş başvuru dosyası geliştirme süreci sistematik ve analitik olarak incelenmiştir.Bu çalışma süresince nitel ve nicel veriler toplanmıştır. İş başvuru dosyası (portfolyo) tasarımlarının hazırlanma ve uygulama aşamasında her öğrenci kendi dosyasından sorumlu kılınmıştır. Öğrenciler öncelikle grafik tasarımı ve tasarımcı kişiliklerini birlikte yansıtacak logo tasarımı yapmışlardır. Tasarladıkları bu logoları kullanarak kartvizit, antetli kağıt ve zarf hazırlayarak tasarımcı kimliklerini meydana getirmişlerdir. Bu kimliklerini föy dosya, cd, cd zarfı üzerine taşımışlardır. Daha sonra yaratıcı özgeçmişlerini hazırlamışlardır. Hazırladıkları dosyalara koymayı planladıkları çalışmaların görsellerinin sayfa düzenlerini geliştirerek bir sonraki aşamada da portfolyo çantalarını oluşturmuşlardır. Bu araştırma gayretlerinin sonucunda öğrencilerin akademik, sosyal, dilsel ve sanatsal becerilerinde gelişmeler gözlenmiştir. Bu araştırmanın verilerinin aynı zamanda işitme engelli öğrencilerin akademik dil ve sanatsal kazanımlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası alanyazına katkıda bulunması beklenmektedir.en_US
dc.description.abstractThis action research systematically and analytically examined the process of job application portfolios within the scope of the courses of Portfolio Development I and Portfolio Development II applied to ten last year students attending Graphic Arts Department of the School for the Handicapped at Anadolu University. During the preparation and application phase of portfolio designs in this study, each student was made responsible for his or her own portfolio. The students first designed the logo that would reflect both their graphic design and designer personality. Using these logos they designed, they prepared business cards, letterheads and envelopes and developed their designer personality. They reflected their designer identities onto brochures, CD covers and CD envelopes. Later, they prepared creative CVs that define their personal profile and background. After developing the page layouts of the visuals of the works they were planning to into their portfolios, they created the portfolio bags. As a result of these research efforts, it has been observed that the students' social, linguistic, academic and artistic skills positively changed. The data of the present study are also expected to contribute to the national and international literature regarding the hearing impaired students' gains in academic language and art.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.titleİşitme Engelli Gençlerle İş Başvuru Dosyası Geliştirme Çalışmalarının İncelenmesi: Eylem Araştırmasıen_US
dc.title.alternativeAn Examination of Job Application Portfolio Development Process with Hearing Impaired Youths: An Action Researchen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSanat & Tasarım Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue5 ARALIKen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorBaşer, K. Hüsnü Can
dc.contributor.institutionauthorBaşer, K. Hüsnü Can


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record