Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKutlu, Mehtap
dc.contributor.authorÖztaş, Esin
dc.contributor.authorAydoğan, Gözde
dc.contributor.authorIşıkdağ, İlhan
dc.contributor.authorÖzkay, Yusuf
dc.date.accessioned2015-02-23T15:31:50Z
dc.date.available2015-02-23T15:31:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn21460264
dc.identifier.issn21460213
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1517
dc.description.abstractBu çalışmada, ilaç ön maddesi olarak sentezlenmiş olan üç farklı 9-Sübstitüye fenantren türevi, Ames test yöntemi kullanılarak, Salmonella typhimurium TA 98 ve TA 100 suşları yardımı ile muta-jenik potansiyelleri açısından test edilmiştir. Bunun için, her iki suş, mikrozomal enzimler içeren me-tabolik aktivasyon (S9) varlığında ve yokluğunda, her bir test maddesinin beş ayrı dozu ile iki bağımsız deneyle araştırılmıştır. Metabolik aktivasyon yokluğunda, sentezlenen bileşiklerden yalnızca bir tanesi çerçeve kayması mutasyonlarına neden olurken, ikisinin baz çifti değişimi mutasyonlarını indüklediği belirlenmiştir. Metabolik aktivasyonlu ortamda ise iki madde TA 98 suşu için mutajen özellik gösterirken, baz çifti değişimi mutasyonu hiçbir madde için tespit edilmemiştir. Test edilen bileşiklerin her birinin, S9 varlığında veya yokluğunda, en az bir şuş için mutajenik özellikte olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, three different 9-Substituted phenantrene derivatives that were synthesized to be used as basic matter for drugs were tested for their mutagenic potency in strains TA 98 and TA 100 of Salmonella typhimurium by using Ames test. Therefore, both strains were tested in the absence or presence of S9 metabolic activation, for five different doses of each test substances in two paralel independent experiments. In the absence of metabolic activation, while only one of the compounds were causing frame-shift mutations, two of them were determined to induce base pair substitution mutations. In the presence of metabolic activation, while two of the compounds were mutagenic for TA 98, base pair substitution mutations were not detected for any of the substances. Each of the compounds tested were found to be mutagenic for at least one strain in the presence or absence of S9.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAmes Testen_US
dc.subjectFenantren Türevlerien_US
dc.subjectMutajeniteen_US
dc.subjectAmes Testen_US
dc.subjectPhenanthrene Derivativesen_US
dc.subjectMutagenecityen_US
dc.titleBazı 9-Sübstitüe Fenantren Türevlerinin Mutajenik Aktivitelerinin Ames / Salmonella / Mikrozom Testi ile Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeAn Investigation of Mutagenic Activities of Some 9- Substitued- Phenanthrene Derivatives with Ames / Salmonella / Microsome Testen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C - Yaşam Bilimleri ve Teknolojien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record