Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArdıç, Murat
dc.contributor.authorKoyuncu, Onur
dc.contributor.authorTokur, Süleyman
dc.date.accessioned2015-02-23T15:37:44Z
dc.date.available2015-02-23T15:37:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn21460264
dc.identifier.issn21460213
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1519
dc.description.abstractBu çalışmada Eskişehir Hekimdağ (Bozdağ) Florası araştırılmıştır. Çalışma alanı Davis(1965) tarafından uygulanan grid kareleme sistemine göre B3 karesinde yer almaktadır. Araştırma alanından toplanan örneklerin teşhis edilmesi sonucunda 59 familyaya ait 219 cins ve bu cinslere ait 467 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyle-dir; Akdeniz elementleri (49), Avrupa-Sibirya elementleri (31), İran-Turan elementleri (19), Öksin elementleri (6), çok bölgeli ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen (362)’dir. En fazla takson içeren familyalar sırasıyla; Asteraceae (50), Fabaceae (38), Lamiaceae (24), Poaceae (21) ve Liliaceae (18)’dir. En çok takson içeren cinsler ise sırasıyla; Centaurea (7), Alyssum (6), Silene, Astragalus, Trifolium, Lathyrus ve Campanula (5)’dir. Araştırma bölgesinde 43 endemik takson tespit edilmiş olup alandaki endemizim oranı % 10.86’dır. Tespit edilen taksonların 13’ü B3 karesi için yeni kare kaydı niteliğindedir.en_US
dc.description.abstractIn this study the flora of Eskişehir Hekimdağ (Bozdağ) were investigated. According to Davis's grid system, the research area lies in B3 square. The plant samples collected in this region and determined that there are 59 families, as well as 467 species and subspecies taxa belonging to 219 genera. The phytogeographical distribution is as follows: 49 Mediterranean, 31 Euro-Siberian, 19 Irano-Turanian, 6 Euxin and 362 unknown or other-regional elements. The largest families are Asteraceae (50), Fabaceae (38), Lamiaceae (24), Poaceae (21) and Liliaceae (18) in terms of the number of species and subspecies included. Genera represented by the highest number of species are Centaurea (7), Alyssum (6), Silene, Astragalus, Trifolium, Lathyrus ve Campanula (5) . The number of endemic taxa within the study area is 41 (10.86%). 13 taxa are new records for the B3 square.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectHekimdağen_US
dc.subjectBozdağen_US
dc.subjectEskişehiren_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectHekimdağen_US
dc.subjectBozdağen_US
dc.subjectEskişehiren_US
dc.subjectTurkiyeen_US
dc.titleHekimdağ (Bozdağ) Florası, Eskişehiren_US
dc.title.alternativeThe Flora of Hekimdağ (Bozdağ), Eskişehiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C - Yaşam Bilimleri ve Teknolojien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record