Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Mustafa
dc.contributor.authorTerzi, Hakan
dc.contributor.authorCenkci, Süleyman
dc.contributor.authorArıkan Terzi, E. Suna
dc.contributor.authorUruşak, Behiye
dc.date.accessioned2015-02-23T15:42:30Z
dc.date.available2015-02-23T15:42:30Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn21460264
dc.identifier.issn21460213
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1520
dc.description.abstractTuz stresi kurak ve yan kurak bölgelerde bitki verimliliğini sınırlamaktadır. Tuz stresi özellikle fotosentez gibi fizyolojik işlevleri olumsuz etkileyerek bitki büyümesinde azalmaya neden olmaktadır. Tuza tolerans, bitkinin tuzlu koşullar altında normal büyüme ve gelişimini sürdürebilme yeteneği olarak tanımlanmıştır. Tuz stresi, normal biyokimyasal reaksiyonlara katılmayan ve uyumlu çözünenler olarak adlandırılan düşük moleküler ağırlıklı bileşiklerin birikimiyle sonuçlanmaktadır. Karbohidratlar, polioller, amino asitler ve amidler, kuaterner amonyum bileşikleri, poliaminler ve çözünebilir proteinler gibi bu uyumlu çözünenler ozmotik düzenleme, makromoleküllerin korunması, hücresel pH’ın ayarlanması ve serbest radikallerin detoksifikasyonunda kritik rol oynayabilmektedir. Diğer taraftan, tuzluluk gibi çevresel streslere maruz kalan bitkiler reaktif oksijen türlerini (ROT) oluşturmakta ve bu ROT’leri antioksidant enzim sistemleri ile etkili bir şekilde elimine edilmektedir. Bitkilerde tuzluluğa toleransın geliştirilmesi için bazı fizyolojik ve biyokimyasal markörlerin kullanımı bitki ıslah çalışmalarında önemlidir. Bu derlemede, tuza toleransta seleksiyon kriteri olarak bazı fizyolojik ve biyokimyasal markörlerin kullanılma olasılığı tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractSalt stress limits plant productivity in arid and semi arid regions. Salt stress causes decrease in plant growth by adversely affecting physiological processes, especially photosynthesis. Salinity tolerance is defined as the ability of plant to maintain normal growth and development under salt conditions. Salt stress results in accumulation of low molecular weight compounds, termed compatible solutes, which do not interfere with the normal biochemical reactions. These compatible solutes such as carbohydrates, polyols, amino acids and amides, quaternary ammonium compounds, polyamines and soluble proteins may play a crucial role in osmotic adjustment, protection of macromolecules, maintenance of cellular pH and detoxification of free radicals. On the other hand, plants subjected to environmental stresses such as salinity produce reactive oxygen species (ROS) and these ROS are efficiently eliminated by antioxidant enzyme systems. In plant breeding studies, the use of some physiological and biochemical markers for improving the salt tolerance in plants is crucial. In this review, the possibility of using some physiological and biochemical markers as selection criteria for salt tolerance is discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTuzluluk Stresien_US
dc.subjectTuzluluk Toleransıen_US
dc.subjectFizyolojik ve Biyokimyasal Markörleren_US
dc.subjectUyumlu Çözünenleren_US
dc.subjectAntioksidant Enzimleren_US
dc.subjectSalinity Stressen_US
dc.subjectSalinity Toleranceen_US
dc.subjectPhysiological and Biochemical Markersen_US
dc.subjectCompatible Solutesen_US
dc.subjectAntioxidant Enzymesen_US
dc.titleBitkilerde Tuzluluğa Toleransın Fizyolojik ve Biyokimyasal Markörlerien_US
dc.title.alternativePhysiological and Biochemical Markers of Salinity Tolerance in Plantsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C - Yaşam Bilimleri ve Teknolojien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record