Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydınlı, Caner
dc.date.accessioned2015-02-24T09:23:28Z
dc.date.available2015-02-24T09:23:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn21460264
dc.identifier.issn21460213
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1521
dc.description.abstractSultansuyu Çayı (Malatya)’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunasını tespit etmek amacıyla Temmuz-2006 ile Ağustos-2007 tarihleri arasında 7 lokaliteden, 1838 nimf örneği toplanarak incelenmiş ve 6 familyaya ait, 10 cinse bağlı, tür düzeyinde 10, cins düzeyinde ise 4 takson (Baetis buceratus, B. lutheri, B. rhodani, B. vernus, Caenis macrura, Cloeon dipterum, C. simile, Ecdyonurus sp., Electrogena sp., Epeorus sp., Ephemera vulgata, Ephemerella ignita, Potamanthus luteus ve Rhitrogena sp.,) tespit edilmiştir. Cins ve tür düzeyinde tespit edilen taksonların tamamı, Sultansuyu Çayı için yeni kayıttır.en_US
dc.description.abstractA total of 1838 nymph samples from 7 localities in Sultansuyu Stream (Malatya) were collected between July-2006 and August-2007 and investigated to determine Ephemeroptera (Insecta) limnofauna of the stream. 10 taxa in the species level and 4 taxa in the genus level belonging to 10 genera in 6 families were determined (Baetis buceratus, B. lutheri, B. rhodani, B. vernus, Caenis macrura, Cloeon dipterum, C. simile, Ecdyonurus sp., Electrogena sp., Epeorus sp., Ephemera vulgata, Ephemerella ignita, Potamanthus luteus and Rhitrogena sp.). All determined taxa in the genus and species level has been new record for Sultansuyu Stream.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEphemeropteren_US
dc.subjectNimfen_US
dc.subjectFaunaen_US
dc.subjectSultansuyu Çayıen_US
dc.subjectMalatyaen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectEphemeropteraen_US
dc.subjectNymphen_US
dc.subjectFaunaen_US
dc.subjectSultansuyu Streamen_US
dc.subjectMalatyaen_US
dc.subjectTurkiyeen_US
dc.titleSultansuyu Çayı (Malatya)’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunasıen_US
dc.title.alternativeEphemeroptera (Insecta) Limnofauna of Sultansuyu Stream (Malatya)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C - Yaşam Bilimleri ve Teknolojien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record