Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Cafer
dc.contributor.authorAtay, Ramazan
dc.contributor.authorUysal, Kazim
dc.date.accessioned2015-02-25T08:04:08Z
dc.date.available2015-02-25T08:04:08Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1543
dc.description.abstractBu çalışmada; Eğirdir Gölü’nün fiziko-kimyasal parametreleri Temmuz 2004’den Nisan 2005’e kadar (Ocak ve Şubat hariç) aylık olarak ölçülmüştür. Ölçümler, Gölü en iyi temsil edecek şekilde seçilen 7 istasyonda yapılmıştır. Elde edilen fiziko-kimyasal parametre verileri aylar ve istasyonlar arasında istatistiki olarak karşılaştırılmış ve limnolojik açıdan değerlendirilmiştir. Bütün istasyonlarda yıl boyu göl suyunun berrak ve kokusuz, tuzluluğun %0.0, hidroksil ve karbondioksit parametrelerinin 0 mg/L olduğu tespit edilmiştir. Eğirdir Gölü’nde diğer fiziko-kimyasal parametrelerin minimum ve maksimum değerleri (sırası ile): bulanıklık 0.94-5.43 NTU (Eylül-Kasım), kondüktüvite 361.14-392.57μmhos/cm (Temmuz-Aralık), pH 6.94-8.66 (Ekim-Mayıs), sıcaklık 4.64-24.71 °C (Aralık-Temmuz), çözünmüş oksijen 6.20-11.60 mg/L (Eylül-Aralık), klorür 9.39-14.84 mg/L (Ağustos-Eylül), organik madde 14.50-20.85 mg/L (Kasım-Ağustos), bikarbonat; 194.67-218.96 mg/L (Aralık-Ekim), karbonat 8.40-22.28 mg/L (Aralık-Eylül), sertlik 23.14-27.57 °F (Ağustos-Kasım), kalsiyum 24.04-98.48 mg/L (Ağustos-Aralık), nitrat 0.51-1.33 mg/L (Temmuz-Eylül), amonyak 0.38-1.53 mg/L (Mayıs-Temmuz), sülfat 6.59-30.34 mg/L (Mayıs-Temmuz), fosfat 0.01-0.72 mg/L (Temmuz ve Mayıs-Mart), asit bağlama gücü 3.77-4.72 ml asit (Temmuz-Nisan) olarak bulunmuştur. Yapılan bu çalışma ile; Eğirdir Gölü’nde fiziko-kimyasal parametrelerin şimdilik önemli bir risk oluşturmadığı, ancak bazı istasyonlarda organik kirlilikten kaynaklanan bazı parametrelerin nispeten yüksek olduğu ve tedbir alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, physico-chemical parameters of Eğirdir Lake were measured monthly from July 2004 to April 2005 (except January and February). The measurements were carried out in seven stations ideally represented the Lake. To determine the statistical significance, the data from each month was compared with data from other months using one way anowa; similarly the data from each station was compared with data from other stations and evaluated in terms of limnology. It was determined that the lake water was clear and odorless, salinity 0.0 %, hydroxyl and carbondioxide parameters 0 mg/L in year around. Minimum and maximum values of other physico-chemical parameters in Eğirdir Lake were determined in the following ranges (respectively): turbidity, 0.94-5.43 NTU (NovemberSeptember); conductivity, 361.14-392.57μmhos/cm (July-December); pH 6.94-8.66 (October-May); temperature, 4.64-24.71 °C (December-July); dissolved oxygen, 6.20-11.60 mg/L (September-December); chloride, 9.39-14.84 mg/L (August-September); organic matter, 14.50-20.85 mg/L (November-August); bicarbonate, 194.67-218.96 mg/L (December-October); carbonate, 8.40-22.28 mg/L (December-September); hardness, 23.14-27.57 °F (August-November); calcium, 24.04-98.48 mg/L (August-December); nitrate, 0.51-1.33 mg/L (July-September); ammonium, 0.38-1.53 mg/L (May-July); suphate, 6.59-30.34 mg/L (May-July); phosphate, 0.01-0.72 mg/L (July and May-March); acid binding ability, 3.77-4.72 ml acid (July-April). Altogether, it can be concluded that physico-chemical parameters in Eğirdir Lake do not pose any risk factor presently; however, some parameters in some stations, mostly due to organic pollution, were relatively high and thus need to be controlled.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğirdir Gölüen_US
dc.subjectSu Kirliliğien_US
dc.subjectFiziko-Kimyasal Parametreen_US
dc.subjectMevsimsel Değişimen_US
dc.subjectEğirdir Lakeen_US
dc.subjectWater Pollutionen_US
dc.subjectPhysico-Chemical Parametersen_US
dc.subjectSeasonal Variationen_US
dc.titleEğirdir Gölü’nde Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi ve Limnolojik Açıdan Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeSeasonal Variation of Physico-Chemical Parameters in Eğirdir Lake and its Limnological Evaluationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record