Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKağnıcıoğlu, Hakan C.
dc.date.accessioned2019-10-19T21:03:10Z
dc.date.available2019-10-19T21:03:10Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1301-3386
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRNU9Uaz0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/15462
dc.description.abstractKüreselleşmeye bağlı olarak pazarların büyümesi aynı zamanda rekabetin de büyümesine neden olmaktadır. Aynı pazarda çok sayıda firma ile rekabet edebilmek için firmaların stratejilerini çok iyi belirlemeleri gerekmektedir. Bu stratejilerin içinde mevcut ürünler olduğu gibi üretmeyi planladıkları ürünlerde bulunmaktadır. Firmaların pazardaki başarıları mevcut ürünlerle doğrudan ilgilidir. Başka bir deyişle, mevcut ürünler müşterileri ne kadar çok tatmin ederse, firmanın başarısı da o kadar artacaktır. Müşteri tatmini ise ürünün tasarımından başlamaktadır. Müşteri gereksinim ve isteklerine cevap veren bir ürün, hem bu ürünün kaliteli olduğuna bir işarettir, hem de müşterinin memnuniyetini gösterir. Ürün tasarımı sırasında bunları sağlamanın bir yolu da kalite fonksiyon yayılımı yöntemini uygulamaktır. Kalite fonksiyon yayılımında temel girdi olarak müşte-rilerin gereksinim ve istekleri kullanılır. Böylece, bir çok firma mevcut ve potansiyel müşterilerinden elde ettiği bilgileri pazara daha rekabetçi ve yenilikçi ürünler sunmada kullanabilir. Bu makalede, ürün tasarımında kalite fonksiyon yayılımının nasıl uygulandığı, firmalara pazarda ne gibi avantajlar sağladığı ve müşteri gereksinim ve isteklerinin ürün tasarımını nasıl etkilediği açıklanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractGrowing of the markets because of globalization causes increasing of the competition at the same time. In order to compete with too many firms in the same market the firms should determine their own strategies very well. Both existing products and products that are planned to be produced are included in these strategies. The success of the firms are directly related to their existing products. In other words, the more the products satisfy the customers, the more the firm will succeed. The satisfaction of the customer begins by the design of the product. A product meeting the needs and requirements of a customer is a sign of both good quality product and satisfaction of the customer. One of the methods of providing these benefits in product design is to implement quality function deployment, as well. Customer needs and requirements are used as main inputs in quality function deployment. Therefore, many firms can use the information provided from the existing and potential customers in order to introduce more competitive and innovative products to their market. In this article, how quality function deployment is implemented, what type of advantages give to the firms in the market and how customer needs and requirements affect the design of the product are tried to be explained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleÜrün Tasarımında Kalite Fonksiyon Yayılımıen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage177en_US
dc.identifier.endpage188en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record