Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGültekin, Ali Haydar
dc.contributor.authorÖrgün, Yüksel
dc.date.accessioned2015-02-25T15:25:09Z
dc.date.available2015-02-25T15:25:09Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1562
dc.description.abstract% 0.2 ThO₂ içerikli 0.4 milyon ton, yaklaşık % 3.0 Ce+La+Y içerikli 4 milyon ton rezervlerin saptandığı Kızılcaören F-Ba-REE yatakları Kızılcaören’nin (Sivrihisar-Eskişehir) yaklaşık 25 km kuzeyinde yer alır. Ana cevher minerallerini fluorit, barit ve daha az olarak da bastnaesit oluşturur. Brockit ve monazit ise aksesuar mineralleri teşkil eder. Tersiyer alkali volkanizması ile yakın ilişki içinde olan cevherleşme, klastik ve piroklastik kayaçlar içinde çoğunlukla hidrotermal damarlar şeklinde gelişmiştir. Veriler, yatağın daha derinlerde bulunması muhtemel olan bir karbonatit kütlesinden hidrotermal solusyonlarca sökülmüş materyalin daha üst seviyelerde yataklanması şeklindeki remobilizasyon teorisini destekler görünmektedir.en_US
dc.description.abstractThe F-Ba-REE deposits containing 0.2 % Th0₂ with 0.4 million tons reserve and containing approximately 3.0 % Ce+La+Y with 4 million tons reserve has been situated about 25 km south of Kızılcaören, Eskişehir. Major ore minerals consist of fluorite, barite, and a lesser amont of bastnasite. Brockite and monazite seem to be accessory minerals. The mineralization is in close association with Tertiary alkaline volcanism and mostly occurs in the form of hydrothermal veins in the elastics and pyroclastic rocks. All the evidence seem to support the remobilization theory related to a possible carbonatite mass which located in a deeper zone.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlkali Volkanizmaen_US
dc.subjectHidrotermalen_US
dc.subjectCevherleşmeen_US
dc.subjectPiroklastiken_US
dc.subjectNadir Toprak Elementlerien_US
dc.subjectAlkaline Volcanismen_US
dc.subjectHydrothermalen_US
dc.subjectMineralizationen_US
dc.subjectPyroclasticen_US
dc.subjectRare Earth Elementsen_US
dc.titleKızılcaören (Sivrihisar - Eskişehir) Yöresi Tersiyer Alkali Volkanitlerle İlişkili Nadir Toprak Elementli Fluorit-Barit Yataklarıen_US
dc.title.alternativeThe Kızılcaören Fluorıte-Barite-Ree Deposits Associated With Tertiary Alkaline Volcanics, Sivrihisar, Eskişehiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record