Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErtuğral, Filiz
dc.contributor.authorGuliyev, Ekber
dc.contributor.authorKuliev, Ali Ekber
dc.date.accessioned2015-02-26T07:06:09Z
dc.date.available2015-02-26T07:06:09Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1564
dc.description.abstractBu çalışmada deforme çekirdekler için öteleme değişmez QRPA yaklaşımı kullanılarak ²³²Th çekirdeğinde 1⁻ durumları incelenmiştir. Bu çekirdekte Cüce (Pygmy) dipol rezonansında kütle merkezi hareketine karşı gelen sahte halinin rolü incelenmiştir. Öteleme değişmez hamiltoniyen kullanarak sahte halin ayrışmasının hesaba katılmasının etkisi Dev dipol Rezonansın ve 1⁻ durumlarının düşük enerji yoğunluğunun her ikisi içinde kayda değerdir. Araştırmalar öteleme değişmez olmayan modele göre öteleme değişmez modelin üstünlüğünü göstermiştir. Öteleme değişmez modelde pygmy rezonansı oluşturan 1⁻seviyelerin enerji ağırlıklı ve enerji ağırlıksız toplam kurallarına katkıları öteleme değişmez olmayan modeldekinden %10 daha fazladır.en_US
dc.description.abstractIn this paper the translational invariant QRPA approach for the spherical nuclei has been extended to describe the 1⁻ states in deformed nuclei. The role of spurious centre-of-motion state on the Pygmy dipole resonance (PDR) has been investigated in the deformed ²³²Th. It has been shown that the effect of taking into account the translational invariance of the Hamiltonians in the QRPA with separation of zero energy spurious solutions are noticeable in both the low energy density of 1⁻ states and in the PDR. Present investigation demonstrates the advantage of the translational invariant QRPA over the non translational invariant one. Within the translational invariant model the effect of removing spurious states on the E1 strength distribution is stronger than in none invariant QRPA (10%) for the states up to the neutron binding energy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject²³²then_US
dc.subjectElektrik Dipol Geçişlerien_US
dc.subjectManyetik Dipol Geçişlerien_US
dc.subjectCüce ve Dev Rezonanslaren_US
dc.subject²³²then_US
dc.subjectElectric Dipole Excitationen_US
dc.subjectMagnetic Dipole Excitationsen_US
dc.subjectPygmy and Giant Resonanceen_US
dc.title²³²th Çekirdeğinde Elektrik Dipol Uyarılmalarına Öteleme Değişmezliğin Etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of Translational Invariance in Low-Lying Electric Dipole Excitations in ²³²then_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record