Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytekin, Hüseyin
dc.contributor.authorKürkçüoğlu, M. Ertan
dc.contributor.authorBoztosun, İsmail
dc.date.accessioned2015-02-26T13:32:28Z
dc.date.available2015-02-26T13:32:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1566
dc.description.abstractEnerjik parçacıklar ile hedefteki bir çekirdeğin bombardıman edilmesiyle oluşturulan nükleer saçılmalar, nükleer yapı ve çekirdek reaksiyonlarının aydınlatılmasında önemli bir mekanizmadır. Hafif ağır çekirdeklerin esnek ve esnek olmayan saçılmaları, nükleer fiziğin ilgiyle incelemekte olduğu, halen tam olarak açıklanamamış güncel bir konudur. Hafif ağır-iyon reaksiyonlarını açıklayabilmek için geliştirilen optik model, bozunmuş-dalga Born yaklaşımı ve katlı-model gibi nükleer reaksiyon modelleriyle yürütülen çalışmalarda ana problemlerden birisi deneysel veriler ile en uyumlu potansiyel yapısının belirlenmesi işlemidir. Optik modelin özellikle hafif ağır-iyon reaksiyonlarının esnek saçılmasını açıklamada oldukça başarılı olduğu bilinmektedir. Optik model, soğurma etkilerini göz önüne alarak ve soğurulan parçacıkların esnek kanallarda kaybolduğunu var sayarak esnek saçılmayı genel bir biçimde inceler. Son yıllarda değişik pek çok enerji değerlerinde yaygın olarak yapılan hassas esnek diferansiyel tesir-kesiti ölçümleri sonucunda, iki hafif ağır-iyon arasındaki optik model potansiyelinin yapısı ve anlaşılması hakkında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu çalışmada, ¹⁶O+ ¹⁶O esnek saçılmasının optik model çatısı altında farklı potansiyel formları kullanılarak incelenebilmesi için kullanılan yöntem tanıtılmakta, ELAB=75-124 MeV enerji aralığı için Fresco bilgisayar kodu ile gerçekleştirilen tesir-kesiti analizlerimiz sergilenmektedir. Analizlerimizin deneysel tesir-kesiti ölçümleri ile gayet uyumlu olduğu ve kimi enerji değerleri için önceki teorik çalışmalardan daha başarılı sonuçlar verdiği saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe nuclear scattering is an important mechanism for enlightening the nuclear structure and nuclear reactions, which occurs when a target nucleus is bombarded by energetic particles. Although the elastic and inelastic scatterings of light heavy nuclei have been investigated with great interest in nuclear physics, the subject has not been fully explained yet. When investigating the light-heavy ion reactions by using nuclear reaction models, such as optical model, distorted-wave Born approximation and folding-model, one of the main problems is to determine the most suitable potential form to explain the experimental data. The optical model, which is known particularly successful for explaining the elastic scattering, investigates the elastic scattering in a general way by considering the absorption effects and assuming that the absorbed particles vanish in the elastic channels. Recently, many precise elastic differential cross-sections measurements between two light heavy ions have been performed at various incident energies and those studies have provided better understanding of the form of the optical model potential. In this study, the method for investigating the ¹⁶O+¹⁶O elastic scattering in the framework of the optical model formalism by using various potential forms is introduced and our cross-section analyses, which are evaluated by the Fresco code, are exhibited for the energy range ELAB=75-124 MeV. It is found that, our analyses have very well agreed with the experimental cross-sections measurements, and have given better results according to the previous theoretical works for some incidence energies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject¹⁶O+¹⁶O Esnek Saçılmasıen_US
dc.subjectOptik Modelen_US
dc.subjectTesir-Kesitien_US
dc.subject¹⁶O+¹⁶O Esnek Saçılmasıen_US
dc.subjectOptical Modelen_US
dc.subjectCross-Sectionen_US
dc.title¹⁶O+¹⁶O Esnek Saçılmasının Optik Model ile İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the ¹⁶O+¹⁶O Elastic Scattering by Optical Modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record