Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğru, Bülent
dc.date.accessioned2015-03-05T13:56:56Z
dc.date.available2015-03-05T13:56:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1621
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı 1999 yılından beri ortak para birimi Euroyu kullanan 12 AB ülkesinin işsizlik oranlarının histerezis etkisi gösterip göstermediğini yani durağan olup olmadıkları 1980-2012 arası dönemde ikinci nesil panel birim kök testleri ile analiz etmektir. Çalışmada yatay kesit bağımlılığını dikkate alan SURADF ve CADF panel birim kök testleri ile analiz yapılmıştır. Elde edilen ampirik bulgulara Yunanistan, İrlanda ve Avusturya için SURADF testi; Portekiz, Yunanistan ve Avusturya için ise CADF testi histeri etkisine işaret etmektedir. Yani bu ülkelerin işsizlik serileri durağan değildir, birim kök içermektedir. Diğer 9 ülkede işsizlik serileri durağandır, işsizlikte histeri etkisinin varlığı kabul edilmemektedir. Bu ülkelerde geçici şoklar kalıcı etkiler bırakmamaktadır. Şoklar, istihdamda yapısal dönüşümlere yol açmamaktadır. Bu sonuçlar Euro bölgesinin çoğunda histeri önsavının değil, doğal işsizlik oranı önsavının geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractThis paper tests unemployment hysteresis using second generation panel unit root tests for 12 European Union countries using the Euro as a common currency for the time period 1999-2012. The analyzes are performed with SURADF and CADF panel unit root test taking into account the cross-sectional dependence between individuals. The empirical findings of SURADF test indicate the effect of hysteria for countries Portugal, Greece and Austria, and the empirical findings of CADF test indicate the effect of hysteria for countries Greece, Ireland and Austria. Namely, unemployment series of these countries are not stationary, they contain unit root. For the other 9 countries, the unemployment series is stationary; the existence of the hysteresis effect in unemployment is not accepted. In these countries, temporary shocks do not leave lasting effects. Shocks do not lead to structural transformations on employment. This results reveals that in most of the euro zone’s countries, not hysteria hypothesis but the natural rate of unemployment hypothesis is valid.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşsizlik Histerisien_US
dc.subjectSURADFen_US
dc.subjectCADFen_US
dc.subjectEuro Bölgesien_US
dc.subjectUnemployment Hysteresisen_US
dc.subjectSURADFen_US
dc.subjectCADFen_US
dc.subjectEurozoneen_US
dc.titleEuro Bölgesinde İşsizlik Histerezisinin İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri ile Analizien_US
dc.title.alternativeAnalysing Unemployment Hysteresis in Eurozone with the Second Generation Panel Unit Root Testsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record