Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAğbaş, Erdem
dc.contributor.authorErdem, Ünal
dc.contributor.authorAtasoy, Efsun G.
dc.contributor.authorTüreli, Canan
dc.contributor.authorDuysak, Önder
dc.date.accessioned2015-03-05T15:53:14Z
dc.date.available2015-03-05T15:53:14Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1626
dc.description.abstractBu araştırmada Köyceğiz Dalyanı’nda bulunan 200 adet Mavi Yengeç (Callinectes sapidus RATHBUN, 1896) populasyonunun morfometrik özellikleri araştırılmıştır. Populasyonun et kompozisyonunu belirlemek amacıyla göğüs ve kıskaç etlerinde ham protein, yağ, ham kül ile nem oranları araştırılmıştır. Erkek bireylerin göğüs etinde ham proteinin yeterince yüksek olduğu(%15.54), dişi bireylerde ise ham külün biraz daha fazla olduğu (%2.38) belirlenmiştir. Yağ içeriğinin erkeklerin kıskaç etinde en düşük (%0.99) olduğu gözlemlenmiştir. Kıskaç etindeki protein içeriği erkek ve dişide birbirine hemen hemen eşdeğer içerikte bulunmuştur (%15.57 ve %15.60).en_US
dc.description.abstractIn this study the morphometric characteristics of the 200 blue crabs (Callinectes sapidus RATHBUN, 1896) which are found in Köyceğiz Lagoon System were investigated. The raw protein, fat, raw ash and moisture contents at their thorax and crab meat were analysed to determine the meat composition of the population. It was determined that the raw protein in the chest meat of the male species is much higher (15.54%) than that of the female species whereas the raw ash in the female species was a little higher (2.38%) than in the male species. The fat content of the clamp meat in the male species was observed the lowest (0.99%). However the raw protein of the clamp meat in the both male and female species was found in the nearly equivalent content (15.57% and 15.60%).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKöyceğiz Dalyanıen_US
dc.subjectMavi Yengeçen_US
dc.subjectMorfometrik Özellikleren_US
dc.subjectEt Kompozisyonuen_US
dc.subjectKöyceğiz Lagoon Systemen_US
dc.subjectBlue Craben_US
dc.subjectMorphometric Characteristicsen_US
dc.subjectMeat Compositionen_US
dc.titleKöyceğiz Lagün Sisteminde Bulunan Mavi Yengeç (Callinectes Sapidus Rathbun, 1896)’in Bazı Morfometrik Özellikleri ile Et Kompozisyonuen_US
dc.title.alternativeSome Morphometric Characteristics and Meat Composition of the Blue Crab (Callinectes Sapidus Rathbun, 1896) Found in Köyceğiz Lagoon Systemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record