Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışkan, Figen
dc.contributor.authorSivas, Hülya
dc.contributor.authorŞahin, Yalçın
dc.date.accessioned2015-03-06T10:00:21Z
dc.date.available2015-03-06T10:00:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1630
dc.description.abstractAkrepler çok sayıda biyoaktif bileşen içeren venomlarmı avlanma ya da savunma amaçlı kullanan arahnid grubundan canlılardır. Türkiye’de ölümcül zehirlenmelere neden olan iki tür Leiurus quen-questriatus ve Androctonus crassicauda olup bunlar Buthidae familyasına aittir. Bu çalışmada, A. crassicauda venomu içerisinde bulunan peptid bileşenlerin saflaştırılması ve sitotoksik etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, Şanlıurfa ilinden toplanan akrepler laboratuar koşullarında beslenmiş ve venomları elektrostimülasyon yöntemiyle sağılmıştır. Venomun içerdiği peptid toksinler Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırılmıştır. Peptidlerin hücre canlılığına etkisi BC3H1 fare beyin tümörü hücrelerinde tetrazolyum tuzu testi (MTT) ile araştırılmış ve daha sonra etkin pep-tidlerin kütle spektrometresinde molekül ağırlıkları belirlenmiştir. HPLC analizi ile venomda toplam 15 adet majör fraksiyon gözlenmiştir. Bunlardan Ac8, Ac9 ve Ac10 olarak adlandırılan peptidlerin BC3H1 hücreleri için sitotoksik olduğu bulunmuş ve Ac8 için IC50 değeri 47 µg/ml, Ac9 için 72 µg/ml ve Ac10 için 40 µg/ml olarak belirlenmiştir. Moleküler ağırlıkları ise Ac8 için 16356 Da, Ac9 için 7422 Da ve Ac10 için 16328 Da olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile ilk kez, A. crassicauda ham venomundan sitotoksik etkili yeni peptidler saflaştırılmıştır. Bu peptidler anti-tümör potansiyele sahip olabilirler ve bu nedenle çalışılmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractScorpions are arachnids containing many bioactive constituents which they use it for hunting or defense. Leiurus quinquestriatus and Androctonus crassicauda which causes lethal poisoning in Turkey are two species belonging to Buthidae family. In this study, purification and cytotoxicity of peptide constituents of A. crassicauda venom was investigated. For this purpose, scorpions collected from Şanlıurfa province were housed in the laboratory condition and their venoms were collected by electro stimulation method. Peptide toxins of the venom were isolated by High Performance Liquid Chromatograph (HPLC). Effects of the peptides on the viability of BC3H1 mouse brain tumor cells were examined by the assay of tetrazolium salt (MTT) and then the molecular weight of the active molecules were determined by mass spectrometer. Total 15 major fractions were observed by HPLC analysis. Peptides named as Ac8, Ac9 and Ac10 were found to be cytotoxic for BC3H1 cells and IC50 value was 47 µg/ml for Ac8, 72 µg/ml for Ac9 and 40 µg/ml for Ac10. Molecular weights of the peptides were also determined as 16356 Da for Ac8, 7422 Da for Ac9 and 16328 Da for Ac10. By the present study, the new peptides with cytotoxic activity were isolated from the crude venom of A. crassicauda the first time. We suggest that these peptides may have a potential as antitumor substances and therefore it may be useful to study on them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectA. Crassicaudaen_US
dc.subjectSitotoksisiteen_US
dc.subjectMTTen_US
dc.subjectBC3H1 Hücrelerien_US
dc.subjectVenomen_US
dc.subjectA. Crassicaudaen_US
dc.subjectCytotoxicityen_US
dc.subjectMTTen_US
dc.subjectBC3H1 Cellsen_US
dc.subjectVenomen_US
dc.titleAndroctonus Crassicauda Ham Venomundan BC3H1 Hücrelerine Sitotoksik Etkili Ac8, Ac9 ve Ac10 Peptidlerinin Saflaştırılmasıen_US
dc.title.alternativePurification of Ac8, Ac9 And Ac10 Peptides From Androctonus Crassicauda Crude Venom With Cytotoxıc Effect on BC3H1 Cellsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record