Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAşıkgil, Barış
dc.contributor.authorErar, Aydın
dc.date.accessioned2015-03-06T12:05:01Z
dc.date.available2015-03-06T12:05:01Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1634
dc.description.abstractİstatistiğin uygulandığı alanlarda çalışan araştırmacılar, ilgili gözlem ya da deney sonuçlarını formüle ederek varolan değişkenler arasındaki bağıntıyı anlatan bir model bulmayı amaçlarlar. Bu modeller, genelde doğrusal olmayan modellerdir. Doğrusal olmayan modelde değişkenler arasındaki ilişki, parametrelerin en az birinin doğrusal olmadığı bir fonksiyon biçimindedir. Bu çalışmada, eczacılık verileri üzerinde doğrusal olmayan regresyon incelemesi yapılacak ve çeşitli model seçim ölçütleri kullanılarak önerilen modellerden hangisinin veriyi en iyi açıkladığı araştırılacaktır.en_US
dc.description.abstractResearchers interested in areas where statistics is used aim to find a model explaining the relationship among variables by means of formulating observations or results of experiments. These models are usually nonlinear models. The relationship among variables in a nonlinear model is given as a nonlinear function of at least one of the parameters. In this study nonlinear regression analysis is examined on a medical data set and it is investigated that which proposed model fits to the data set the best by using several model selection criteria.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğrusal Olmayan Regresyonen_US
dc.subjectOtokorelasyonen_US
dc.subjectKompartman Modellerien_US
dc.subjectNonlinear Regressionen_US
dc.subjectAutocorrelationen_US
dc.subjectCompartment Modelsen_US
dc.titleOtokorelasyonlu Doğrusal Olmayan Regresyon Çözümlemesinde Model Seçimien_US
dc.title.alternativeModel Selection in Autocorrelated Nonlinear Regression Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record