Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKutlu, İmren
dc.contributor.authorKınacı, Gülcan
dc.date.accessioned2015-03-06T12:48:28Z
dc.date.available2015-03-06T12:48:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn21460264
dc.identifier.issn21460213
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1641
dc.description.abstractBu araştırma, Eskişehir’de 2006-2007 yılında sulu koşullara uygun üç ticari tritikale çeşidi ve dört tritikale hattı ile kuru koşullara uygun üç ticari tritikale çeşidi ve altı tritikale hattının tarımsal özelliklerini karşılaştırmak amacıyla tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak sulu ve kuru koşullarda yürütülmüştür. Her iki koşulda da, hasat indeksi ve kuru koşullarda bitki boyu dışında kalan özellikler için hatlar ve çeşitler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir. Bu farklılıklar, bu özellikler bakımından varyasyon olduğunu, bu hatların çeşitli özellikleri bakımından ıslah programlarında gen kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları, KTVD 10 ve KTVD 14 hatlarının kuru tarım alanları, STVD 2 ve STVD 3 hatlarının ise sulu tarım alanları için iyi birer çeşit adayı olabileceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis research was conducted to compare agronomic characters of four triticale lines and three triticale cultivars suitable to irrigated conditions and six triticale lines and three triticale cultivars suitable rain-fed (non-irrigated) conditions in Eskişehir during 2006-2007 growing period. The experiment was conducted in randomized block design with four replications under irrigated and non-irrigated conditions. Statistically significant differences were found between lines and cultivars for all characters except for harvest index. Results are indicated that there are variations for the investigated characters. This may means that all lines can be use for breeding programs as gene sources. Results of this study showed that KTVD 10 and KTVD 14 may be good candidates as cultivar for non-irrigated areas which STVD 2 and STVD 3 for irrigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTritikaleen_US
dc.subjectKuru Koşullaren_US
dc.subjectSulu Koşullaren_US
dc.subjectGenotipen_US
dc.subjectVerim Komponentlerien_US
dc.subjectTriticaleen_US
dc.subjectIrrigated Conditionsen_US
dc.subjectRain-Fed Conditionsen_US
dc.subjectGenotypesen_US
dc.subjectYield Componentsen_US
dc.titleSulu ve Kuru Koşullara Uygun Tritikale Genotiplerinde Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of Agronomic Characters of Triticale Genotypes Suitable for Rain-Fed and Irrigated Conditionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C - Yaşam Bilimleri ve Teknolojien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record