Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdem, Sabri
dc.contributor.authorÖzdağoğlu, Güzin
dc.date.accessioned2015-03-06T13:23:01Z
dc.date.available2015-03-06T13:23:01Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1645
dc.description.abstractVeri Madenciliği büyük hacimli veri gruplarındaki ilişkiler ağının ortaya çıkarılmasında kullanılan yöntemlerden birisi olup, Veri madenciliği, sınıflandırma, gruplandırma, derecelendirme gibi farklı amaçlar için farklı teknikler kullanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, belirli bir dönem boyunca Ege Bölgesi’ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesinin acil servisine başvuruda bulunan 214 bin hasta verisi ele alınarak, Veri Madenciliğinde sıklıkla kullanılan birliktelik kuralı yöntemiyle, veri setindeki gizli ancak anlamlılık içeren ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçları, bölgesel özellikler taşıyabileceği düşünülen acil servislere hastaların başvuru nedenleri ve hasta profilleri açısından bir fikir vermekte, ayrıca acil servis bölümlerinin yeniden yapılanma çalışmalarına da farklı bir açıdan yol göstererek katkıda bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractData mining is one of the methods that discovers the relationship networks within the high volume-data sets, and uses different techniques for different objectives such as classifying, grouping, and rating. In the scope of this study, 214 thousands of patient data is handled including patients who applied to the emergency service in a particular range of time, and significant hidden information about the characteristics of the patients are tried to be obtained. The results of the study contribute by suggesting some considerations about patient’s profile to the emergency services having regional characteristics that can canalize them to the right way during improvement studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcil Servisen_US
dc.subjectApriori Algoritmasıen_US
dc.subjectBirliktelik Kuralıen_US
dc.subjectVeri Madenciliğien_US
dc.subjectEmergency Serviceen_US
dc.subjectApriori Algorithmen_US
dc.subjectAssociation Ruleen_US
dc.subjectData Miningen_US
dc.titleEge Bölgesi’ndeki Bir Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Acil Hasta Verilerinin Veri Madenciliği ile Analiz Edilmesien_US
dc.title.alternativeAnalyzing of Emergency Data of a Training and Research Hospital in Aegean Region Using Data Miningen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record