Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBrooks, A. Susan
dc.contributor.authorHannah, Lomax-Browne
dc.contributor.authorKinch, Choe
dc.contributor.authorNash, Gerard
dc.contributor.authorKieda, Claudine
dc.date.accessioned2015-03-12T13:38:17Z
dc.date.available2015-03-12T13:38:17Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1673
dc.description.abstractThe spread of tumour from the original site to other parts of the body (metastasis) is the eventual cause of death of most cancer patients. In spite of its clinical importance, the complex cascade of molecular mechanisms involved in this process are not well studied. There is increasing evidence of the importance of carbohydrate-receptor interactions in many biological processes in health and disease, and altered cell surface glycosylation is an established feature of cancer cells. We have described a common alteration in cancer cell glycosylation that is strongly associated with the ability of the tumour to metastasise and with consequent poor patient survival. We are studying the structure of the altered glycans, the disruptions in the biosynthetic pathways of cancer cells that result in their emergence and, fundamentally, their functional role in metastatic mechanisms. Cell imaging techniques, including immunohistochemistry visualised at the light and confocal microscope level, have been helpful in elucidating the functional role of altered cell surface glycosylation in mechanisms of cancer cell metastasis. While only preliminary results are yet available from electron microscopical studies, this approach promises to reveal important information which may eventually suggest novel approaches to detecting, imaging and treating metastatic cancer.en_US
dc.description.abstractBirçok kanser hastasının ölüm sebebi aslında tümörün orijinal bölgesindeki yayılmadan çok vücudun diğer bölgelerinde metastaz yapmasıdır. Klinik öneminin çok olmasına rağmen, bu kompleks kaskat sisteminin moleküler mekanizması iyi çalışılmamıştır.Karbonhidrat-reseptör interaksiyonu pek çok biyolojik süreçte hastalıkta ve sağlıkta kanserli hücrelerde de hücre yüzey glikozilasyonu önemli bir olgudur.Kanserde hücre glikozilasyonunun tümörün metastaz yapma yeteneği ile çok yakından ilişkili olduğunu tespit ettik ve bunun sonucu olarak da hastaların çok azmin yaşayabildiği görüldü. Biz, kanser hücrelerinin, biyosentetik yollarında, çeşitli glikanlarm yapılan, dağılımlarını ve metastaz mekanizmasındaki fonksiyonel rollerini çalışmaktayız.Kanserli hücrelerin metastaz mekanizmlarmda çeşitli hücre yüzey glikozilasyonlannm rollerinin incelenmesinde hücre görüntüleme tekniklerinden immunohistokimya, ışık ve konfokal mikroskoplar çok yardımcı olmaktadır.Sadece elektron mikroskobik çalışmaların sonuçlan bile bu molekülleri tespit etmede, görüntülemede ve metastatik kanserleri tedavi etmede çok yeni yaklaşımlar ve önemli bilgiler vermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCancer Metastasisen_US
dc.subjectGlycosylationen_US
dc.subjectConfocal Microscopyen_US
dc.subjectImmunohistochemistryen_US
dc.subjectCell Adhesionen_US
dc.subjectMetastatik Kanseren_US
dc.subjectGlycosylationen_US
dc.subjectKonfokal Mikroskopen_US
dc.subjectImmunohistokimyaen_US
dc.subjectHücre Bağıen_US
dc.titleAltered Cell Surface Glycosylation Functions in Mechanisms of Cancer Cell Metastasisen_US
dc.title.alternativeKanserli Hücre Metastazlarında Hücre Yüzey Glikozilasyonunun Mekanizmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record