Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorLik, Hasan
dc.contributor.authorAteş, Selahattin Savaş
dc.contributor.authorÜzülmez, Mevlüt
dc.date.accessioned2019-10-20T19:32:34Z
dc.date.available2019-10-20T19:32:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnek16RXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18564
dc.description.abstractHavaaracı bakım teknisyenliği uluslararası havacılık kuruluşlarının belirlediği standartlara göre lisanslandırma gerektiren bir meslektir. Havaaracı Bakım Lisansı almak için en önemli ve zor aşama teknisyen adaylarının EASA Part66 veya SHY66 Modül sınavlarında başarılı olma koşuludur. Havacılık otoriteleri tarafından havaaracı bakım teknisyenliği eğitimi için EASA PART147/SHY147 standartları yayınlanmıştır. Eğitim ve sınav yapma yetkisi konusunda yetkilendirilen kuruluşların uymak zorunda oldukları standartlar ülkelerin sivil havacılık otoritelerine göre farklı yorumlamalardan kaynaklı değişiklikler içerebilmektedir. Bu durum sınav ve eğitim konusunda yetkilendirilmiş kuruluşların hizmet sunumlarının algılanan kalitesini değiştirmektedir. Araştırmanın amacı, teknisyen adaylarının mevcut yasal düzenlemelerde Havaaracı Bakım Lisansı'na ulaşma yöntemlerini açıklayarak teknisyen adaylarının EASA Part66/SHY66 sınavlarına bakış algılarını araştırmaktır. Araştırmanın birinci bölümünde havaaracı bakım lisanslandırma sistemi literatür taraması ile verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde Türkiye'deki SHY66 modül sınavlarının başarısı istatistikler ile verilmiş ve teknisyen adaylarının EASA Part66/SHY66 sınavlarında algılanan hizmet kalitesi, geliştirilen ölçek ile ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde havacılık emniyetinin artırılması ve adaylar arasındaki haksız rekabetin önlenebilmesi için önerilerde bulunulmuşturen_US
dc.description.abstractAircraft maintenance technician is a profession that requires licensing according to the standards set by international aviation organizations. The most important and difficult stage for getting an aircraft maintenance license is to be successful in EASA Part 66 or SHY66 Module exams of technician candidates. EASA Part147 / SHY147 standards have been published by aeronautical authorities for aircraft maintenance technician training. The standards about training and examining that authorities should obey may include some changes because of different analysis of rules by countries’ civil aviation authorities. This situation changes the perceived quality of authorized organizations about examinations and training. The purpose of the study is to investigate technician candidates' perceptions of EASA Part 66 / SHY66 exams by explaining the ways for technician candidates to obtain aircraft maintenance license in current legal regulations. In the first stage of this paper, aircraft maintenance licensing system has been examined by literature review. In the second part of the study, the success of the SHY66 module exams in Turkey has been illustrated by statistics and the service quality perceived in EASA Part66 / SHY66 examinations of technician candidates has been endeavored to be measured by developed scale. In the final part of the study, some recommendations have been made to increase aviation safety and prevent the unfair competition among candidatesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleHavaaracı Bakım Teknisyenliği Mesleki Eğitimi: SHY 66 Modül Sınavları Başarı Düzeyinin Değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeOccupational Training on Aircraft Maintenance Technician: Evaluation of the Success Level for Shy-66 Module Examsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage238en_US
dc.identifier.endpage253en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record