Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Ercan Ozan
dc.date.accessioned2019-10-20T19:33:02Z
dc.date.available2019-10-20T19:33:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1306-9802
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNNE1USTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18724
dc.description.abstractCeza Muhakemesi Kanunu'nda, Türk Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinin bir benzeri düzenlemeye yer verilmemesi eksiklik değildir. Ceza muhakemesi hukukunda eşitlik ilkesine yönelik tartışmalar, hukuk sosyolojisinden farklı olarak daha ziyade normatif esaslı olarak yürütülmektedir. Ceza muhakemesi hukukuna dair yazılan genel eserlerde, eşitlik meselesi, "ceza adaletinin sağlanmasında temel etik ilkeler", "genel insan hakları" gibi başlıklarda ele alınmaktadır. Bu çalışmada ceza muhakemesi hukukunun eşitlik ilkesiyle ilgili bazı ana başlıklarına yer verilecektir. Çalışmanın son bölümündeyse, ceza muhakemesi hukukunda sosyal boyutuyla maddi eşitlik tartışmalarına değinilecektir.en_US
dc.description.abstractIt is not a deficiency that there is no regulation in Turkish Criminal Procedure Code which is similar to the principle of equality that is written in Turkish Criminal Code article 3. Equality principle is discussed under the titles such as "the basic moral principles to ensure the criminal justice", "general human rights", in general books about the criminal procedure law. Different than law sociology in the criminal procedure law, the equality discussions was made according to the normative field. In this article the main titles regarding the equality principle of criminal procedure law will be discussed. At the end of the article, the arguments regarding the social dimension of equality principle in criminal procedure law will be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleCeza Muhakemesi Hukukunda Eşitlik İlkesien_US
dc.title.alternativeEquality Principle in Criminal Procedure Lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTerazi Hukuk Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue122en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage33en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record