Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Numan S.
dc.date.accessioned2019-10-20T19:33:09Z
dc.date.available2019-10-20T19:33:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1306-3839
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRreU9ERTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18760
dc.description.abstractÇalışmada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220. maddesinde düzenlenen 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu ele alınmıştır. Suçun düzenlendiği önceki Ceza Kanunlarına da kısa bir değinmeden sonra 765 sayılı TCK'daki durumu incelenilmiş; suçun unsurları, özel görünüş biçimleri, müeyyidesi ve etkin pişmanlık hali üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study is about 'the crime of founding an organization with the purpose of committing crime' that involved in 220th article of the Turkish Penal Code, no. 5237. We have stated the legal structure of this crime, its elements and punishment after comparing briefly with former Turkish Penal Code.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleSuç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage651en_US
dc.identifier.endpage692en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record