Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTopgül, Seda
dc.date.accessioned2019-10-20T21:12:32Z
dc.date.available2019-10-20T21:12:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNNE9EZ3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18981
dc.description.abstractSosyal güvenlik sistemi, son dönemdeki sosyal güvenlik reformları ile birlikte önemli değişimlere uğradı. Bu reform sürecinden sigortalı olarak çalışan kadınlar, kız çocukları, eş ya da anne olan kadınlar da doğrudan etkilendi. Kanun sigortalı kadınlara iki defaya mahsus olmak üzere, işyerinde çalışmaması ve çocuğun yaşaması şartıyla analık sürelerini borçlanabilme imkânı, bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlara kolay emeklilik imkânı ve el emeği ile yaptıkları ürünleri satan ev kadınlarına da daha az prim ödeyerek sigortalı olma imkânı gibi kolaylıklar sağlamıştır. Sadece kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından değil sağlık sigortası sisteminde de değişiklikler yaşandı. 1 Ocak 2012’den başlamak üzere zorunlu genel sağlık sigortası sistemi yürürlüğe girdi. Buna göre, sağlık sigortası sigortalı ve onların bakmakla yükümlü olduğu bütün insanları kapsayacaktır. Genel sağlık sigortası bulunmayanlar ise gelir testi yaptıracaklardır. Gelir testi sonuçlarına göre, bu kişilerin primleri ya kendileri ya da devlet tarafından ödenecektir. Ancak 18 ya da 25 yaşın üzerinde okumayan ya da çalışmayan kadınların durumu ne olacaktır sorusunun yanıtını çalışmamızda, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası temel alınarak, kadınların 5510 sayılı Kanundan ne şekilde etkilendiklerini açıklamaya çalışacağız.en_US
dc.description.abstractWith recent social security reforms, the social security system in Turkey is subjected to crucial changes. This reform process directly impacts on insured women, daughters, spouses and mothers. The law of 5510 gives opportunities for insured women such that if she does not work and she has lived baby, she can debt twice during for her motherhood period. Moreover, this law also provides the women who has disabled children with easy retirement and facilitates to the insurance process of the women who work with handcraft by giving them opportunity to pay less insurance Premium. There have been several changes in not only in short and long term insurance branches but also in health insurance system. The obligatory general health insurance systemhas come into force since 1,2012. Regarding to the insurance system, health insurance covers the people who has no insurance under eighteen and the people who are formally depended on the insured people. Otherwise, if the people have no health insurance, one has to do her/his income level test. According to this test results, the Premium of the people are paid by them or by the state. This study especially focuses on how does this law affect women, with special reference to the short and long term insurance branches and general health insurance. In addition, it aims at explaining the situations of the people who are unemployed and not being student over the age 18 or 25, after this law.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectEndüstriyel İlişkiler ve İşgücüen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPlanlama ve Gelişimen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleSosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası Kanunu’nda kadının durumuen_US
dc.title.alternativeSituation of the women In social security and general health insurance lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage301en_US
dc.identifier.endpage319en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record