Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKağan, Özdemir Bilge
dc.date.accessioned2019-10-20T21:12:44Z
dc.date.available2019-10-20T21:12:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RZd01UTXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19089
dc.description.abstractBu çalışmada, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya gibi en büyük üç yeni Avrupa Birliği üyesinin Euro’yu kabul etme sürecinde yaşadığı hızlı kredi genişlemesinin sebepleri incelenmiştir. Kredi dalgalanmalarının standart sapmasının ülkeye özgü trend değerinden 1.75 ve üzerinde aştığı durumlarda kredi genişlemesi balon olan tanımlanmış ve kredi balonları ile ilgili mevcut literatüre bağlı kalınarak trend değeri Hodrick-Prescott filtreleme yöntemi ile elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, kredi genişlemesi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünü araştırmak amacıyla, geleneksel Granger nedensellik testi kısıtsız vektör hata düzeltme yönetiminde uygulanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this paper, reasons of the rapid credit expansion in three biggest new European Union member states (i.e., Czech Republic, Hungary and Poland) are investigated during the process of Euro Adoption. Credit expansion is identified as a boom, if it exceeds the standard deviation of the country's credit fluctuations around trend by a factor of 1.75. Following the literature on credit booms, the trend is estimated by using Hodrick-Prescot (HP) filter. Furthermore, to investigate the direction of the causal relationship between the credit expansion and economic growth, the traditional Granger causality test is applied in an vector error correction (VEC) context.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleBanking sector stability during process of euro adoptionen_US
dc.title.alternativeEuro'nun kabul edilme sürecinde bankacılık sektöründe istikraren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record