Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAçma, Bülent
dc.contributor.authorYenişen, Kübra
dc.date.accessioned2019-10-20T21:12:47Z
dc.date.available2019-10-20T21:12:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZd01qTTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19109
dc.description.abstractSSCB'nin yıkılmasıyla birlikte serbest piyasa ekonomisine geçiş yapan ülkeler arasında Kafkasya ülkeleri farklı bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Kafkasya bölgesinin geçmişten günümüze ekonomik, politik ve kültürel süreçleri incelenmiştir. Aynı zamanda bölge ülkelerinin ekonomilerini tek tek inceleyerek bütüne ulaşan bir yöntem izlenmiştir. Bölgenin ekonomik potansiyelini anlamanın yolunun, ancak sahip olduğu özerk bölgelerin ekonomilerini bütün zaman dilimlerinde analiz etmektir. Bu nedenle, Kafkas halklarının kültür ve yaşam biçimleri gibi sürece etki eden etmenler de dikkate alınmıştır. Makalemizde hedeflenen katkı ise, bu güne dek parça parça ele alınmış Kafkasya bölgesinin ekonomisini geçmişten bu güne bir bütün olarak inceleyip, bölgenin sağlıklı dönüşümü için politika ve stratejilerde bulunmaktır. Ayrıca bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların ekonomik sürece nasıl katkıda bulunacağı ve bu katkının nasıl arttırılacağı da düşünülmüştür. Bu amaç, geçmiş uygulama ve olaylara dayandırılarak günümüze taşınmıştır.en_US
dc.description.abstractCaucasian countries have a different position among the countries thats witched to free market economy with the fall of the USSR. In this study, the economic, political and cultural processes of the Caucasus region have been studied in connection with the past and present. Inaddition, a method that reveals the whole Picture by studying the economies of the regional countries one by one has been followed. The economic potential of the region can only be understood through examining its autonomousstates' economies in each period of time. Accordingly, factors that affect the processes such as the living styles and the culture of Caucasian people, have been taken into account. The targeted contribution of this article is to provide politics and strategies for a healthy conversion in the region by examining the Caucasusregion's economy as a whole, unlike in the past studies. Also, how the natural resources of the region will aid this economic process and how this aid can be increased have been considered. This aim has been brought to present by preserving relation to past practices and events.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectEndüstriyel İlişkiler ve İşgücüen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPlanlama ve Gelişimen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleKafkasya'nın ekonomik potansiyeli ve dönüşümü için politika ve stratejileren_US
dc.title.alternativePolicies and strategies for the caucasus' economic potential and transformationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record