Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBugdayli, Hilal
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:21Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-4050
dc.identifier.issn2529-0053
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17829/midr.20152316045
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19543
dc.descriptionWOS: 000439256000008en_US
dc.description.abstractBu çalışma, sözlü kültür ve görsel kültür arasındaki farkları ortaya koymaya ve sözlü kültürün Türk sinemasındaki sanat anlayışını nasıl etkilediğini cevaplamayı amaçlar. Konar-göçer bir toplumun kültür yapısına ve sanat anlayışına sahip bir ülke olan Türkiye’nin sinema filmlerinde anlamlı nedensonuç ilişkileri içermeden, tesadüfi biçimde gelişen olayların birleştirilmesiyle oluşturulan hikâyeler basmakalıp, detaysız, özensiz görsel malzemelerin kullanımıyla izleyiciye sunulmuştur. Türkiye’de sözlü kültürün dağınık ifadeler ile düşünceleri aktarma ve belli bir planlamaya dayandırılmadan eyleme geçme alışkanlığı yaşamın diğer alanlarına ve dolayısıyla sinemaya da yansımıştır. Türk sinemasında senaryo yazımından, yapım sonrası sürecin bitimine kadar filmin üretimi esnasında sıklıkla meydana gelmiş olan düzensizlikler genellikle planlama alışkanlığının eksikliğinden kaynaklanıren_US
dc.description.abstractThe study aims to put forward the differences between verbal culture and visual culture and also to find an answer how the verbal culture has effected art understanding in Turkish cinema. Narratives which were formed by combining the events developing accidentally without reasonable cause and effect relationships have been presented in motion pictures by using cliche, unsubtle and inelaborate visual stuff in Turkey which is a country having a cultural structure and art understandings of a nomad society. The habit of transfering thoughts with scruffy expressions and going into an action without planning it obviously in Turkey's verbal culture has reverberated to the other areas of life and so to Turkish films. Disorders occuring frequently while the film has been shooting from writing the film script to the end of post-production process in Turkish film sector usually arise from absence of planning habit.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara University, Fac Communicationen_US
dc.relation.isversionof10.17829/midr.20152316045en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVerbal Cultureen_US
dc.subjectVisual Cultureen_US
dc.subjectTurkish Cinemaen_US
dc.subjectNarrativeen_US
dc.titleTürk sinemasının görsel anlatı geleneğien_US
dc.title.alternativeVisual narrative tradition of Turkish cinemaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMarmara Journal of Communicationen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümüen_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage109en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record