Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışkan, Özgür
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:22Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-4387
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneU5qQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19551
dc.description.abstractToplumsal hareketler, yirminci yüzyıl süresince sınıf eksenli yapısını terk ederek, kimlik odaklı yeni toplumsal hareketlere dönüşmüştür. Bu dönüşüm sonucunda kültürel ve toplumsal kimlikler, hareketler içerisinde öne çıkarak belirgin bir hal almışlardır. Kimlikler üzerinden yapılanan yeni toplumsal hareketler zaman içerisinde sadece tek bir kimlik değil, birden çok kimliği de içlerinde barındırmaya başlamışlardır. Özellikle ulus-devletlerin oluşmasından sonra, ülkelerin sınırları içerisinde kalan etnik kimlik gruplar ve toplumsal cinsiyet kavramının önem kazanmasıyla LGBTİ (Lezbiyen, gey, biseksüel, trans-cinsiyet) bireyler, yeni toplumsal hareketleri bir mücadele alanı olarak kullanmışlardır. Bu betimleyici çalışmada, temelde biyoloji ve bedene dayalı ırk ve cinsiyet kavramlarının, kültürel kimlikler olan etnik ve cinsel yönelim kavramlarının oluşmasındaki etkileri incelenmiştir. Bununla birlikte, bu kavramlar arasındaki farklılıklar ortaya konularak; günümüzde çoklu kimlik yapısına sahip yeni toplumsal hareketlere örnek teşkil etmesi açısından Türkiye'deki Kürt-LGBTİ hareketinin yapısı, öğeleri ve durumu tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractDuring the twentieth century, social movements have turned to new social movements leaving the class centred structure to the identity centred structure. As the result of this transformation, cultural and social identity has become more specific subj ect for the movements. In time, the new movements which are formed by the identity also have included more than one identity. Especially, after the formation of nation-states, the ethnic groups which stays inside the countries and the LGBTI (lesbian, gay, bisexual and trans- gender) individuals after the concept of gender has become important, have used the new social movements as a campaign arena. In this descriptive paper, the eff ects of race and sex which are based to biology and the body to the cultural ethnic and sexual orientation identities are studied. In addition, introducing the diff erences between those concepts, the paper discusses the structure, elements and the situation of the Kurd-LGBTI movement in Turkey as an example of the new social movements with multiple identities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.titleIrk ve Cinsiyetten, Etnik ve Cinsel Yönelim Kimliğine Kültürel Kimlik Oluşumları: Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Türkiye?De Kürt-Lgbti Hareketien_US
dc.title.alternativeFormation of Cultural Identities from Race and Sex to Ethnic and Sexual Orientation: Kurd-LGBTI Movement in Turkey in the Contex t of New Social Movementsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalToplum ve Hekimen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümüen_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage302en_US
dc.identifier.endpage309en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record