Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkay, Elif
dc.contributor.authorGürgür, Hasan
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:24Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2148-2624
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s1m
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19567
dc.descriptionWOS: 000455271600001en_US
dc.description.abstractÖğretmenlerin hızlı ve sürekli gelişen akademik ve teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmeleri için mesleki gelişim hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mesleki gelişim uygulamalarından biri öğretmenlere mentörlük hizmetidir. Bu araştırmanın amacı, kaynaştırma ortamında eğitim alan işitme engelli öğrencilere destek özel eğitim hizmeti sunan eğitimcinin mesleki gelişimine yönelik mentörlük sürecinin incelenmesidir. Bu araştırma eylem araştırması şeklinde desenlenmiştir. Katılımcılar araştırmacı, destek eğitim öğretmeni, işitme engelli dördüncü sınıf öğrencileri, geçerlik komitesi üyeleri ve genel eğitim öğretmenidir. Araştırma verileri; gözlemler, görüşmeler araştırma günlüğü, belgeler ve süreç ürünleriyle toplanmıştır. Veriler, araştırma sürecinde ve sonrasında sistematik ve eleştirel bir şekilde analiz edilmiştir. Araştırma bulgularından yola çıkılarak kaynaştırma ortamlarında görev yapacak öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinin, bireysel gereksinimlere odaklı bir şekilde desteklenmesi gerektiği önerilebilir. Mentörlük yeterlikleri belirlenerek kaynaştırma ortamında çalışan özel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişim yaklaşımı olarak mentörlük uygulamalarıyla desteklenmesine yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractMentorship provided to increase special education teachers' theoretical knowledge and to better their teaching practice is expected to positively contribute to the quality of educational practice. The aim of this research is to evaluate the mentoring process designed for the professional development of a teacher providing special education support services to students with hearing impairment in an inclusion setting. This study is action research. The participants are the researcher, supported teacher, two hearing impaired students, validity committee and general education teacher. Data has been collected from observations, interviews, researcher diary, documents, and process products. Systematic and critical analysis of data both during and after the research process. Based on research findings, one can suggest that professional development process of teachers who will work in inclusion settings be focused on their individual needs and relevant regulations be arranged in order to support their development through mentoring process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnı Publishingen_US
dc.relation.isversionof10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s1men_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInclusion Practiceen_US
dc.subjectSpecial Education Support Servicesen_US
dc.subjectProfessional Developmenten_US
dc.subjectMentoringen_US
dc.subjectThe Hearing Impaireden_US
dc.titleKaynaştırma Uygulamalarında Destek Özel Eğitim Hizmeti Sunan Öğretmenin Mesleki Gelişimi: Mentörlüken_US
dc.title.alternativeProfessional Development of a Teacher Providing Special Education Support Service: Mentoringen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Qualitative Research in Education-Eğitimde Nitel Arastirmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record