Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Zerrin
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:25Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1303-0485
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMU5EY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19579
dc.description.abstractİşitme kayıplı çocuklara verilen erken dönem eğitimlerin çocuğun gelişimine yaptığı katkılar bilinmektedir. Erken dönemde çocuğun ailesine verilen eğitimlerin incelenmesi, aile eğitimi programlarının geliştirilmesine ve sunulan eğitimlerin kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle erken dönem aile eğitimi programlarını inceleyen çalışmaların artması önemlidir. Bu çalışmada işitme kayıplı bir çocuk ve ailesiyle sürdürülen erken dönem aile eğitimi seanslarının, seans amaçlarını ve bu amaçların seans akışı içinde nasıl gerçekleştirildiğini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma vaka çalışması olarak desenlenmiştir. Eğitimlerin video kayıtları, yansıtmalı günlük, seans planları ve planların değerlendirilmeleri veri toplamak amacıyla kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik için uzun süreli veri toplanmış, veriler arasındaki tutarlılık, ayrıntılı betimleme ve iki farklı uzmanın verileri değerlendirilmesi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları aile eğitimi seans amaçlarının anne-çocuk etkileşimi, etkileşim sırasında ortaya çıkan dil fırsatlarını değerlendirme, oyun çeşitleri, annenin oyun becerilerini geliştirme, çocuğun dinleme becerilerini geliştirme ve çocuğun disiplini temaları üzerinde odaklaştığını göstermektedir. Anneden günlük yaşamına dair alınan bilgiler, eğitim seansları sırasında edinilen gözlemler, dil gelişimine ilişkin kabul edilen işitsel-sözel kuramsal çerçeve, eğitim amaçlarının oluşturulmasında etkili görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study aims to examine the session goals and their realization during the session flow for a child with a hearing loss and his mother in an early intervention program. The study was designed as a case study. Video recordings of the intervention sessions, reflective journals, session plans, and the plan evaluations were used to collect and analyze the data. Findings indicate that session goals focused on the mother-child interaction, the use of language learning opportunities during the interaction, improving the mother's play skills, improving the child's listening skills, and behavior management of the child. Daily routines, observations during the sessions and theoretical background of the teacher seem to be important factors while establishing the session goals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleİşitme kayıplı çocuklarda doğal işitsel-sözel yaklaşımla sürdürülen bir aile eğitimi çalışmasının incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn early natural auditory-oral intervention approach for children with hearing loss: A qualitative studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimlerien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1697en_US
dc.identifier.endpage1756en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record