Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkoğlan Kozak, Meryem
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:33Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBNE9EVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19639
dc.description.abstract2013 yılında Eskişehir Türk Dünyası Başkenti olmuştur. Kültür başkenti olmak Eskişehir'e kültür alanında olduğu kadar, kültür turizm alanında da birtakım kazanımlar sağlamıştır. Bir yıl süren bu etkinlik kapsamında, 400 den fazla etkinlik ve 350 den fazla proje yapılmıştır. Bu bağlamda, 20 ülkeden yaklaşık 100 bin kişi farklı dönemlerde konaklama yapmış, 300 bin kişi ise günübirlik ziyaret etmiştir. Şehirdeki oteller bu süre zarfında ortalama %90 doluluk oranıyla çalışmıştır. Ayrıca, Türk dünyası ülkelerindeki sanayici ve işadamları da bu etkinliklerle ilgili olarak şehre gelmiş, Eskişehir, bu vesileyle tüm Türk dünyasına tanıtılmıştır. Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak şehre büyük bir katma değer kazandırmıştır.en_US
dc.description.abstractEskişehir became the capital of the Turkish World in 2013. This has provided Eskisehir a number of achievements in the field of cultural tourism as well as in the field of culture. Within this event, more than 400 events and 350 projects have been organized for a year. In this context, approximately 100 thousands of people from 20 countries have accommodated during different periods and 300 thousands of people have visited the city for a one-day period. Hotels in the city worked with a 90% average occupancy rate during this time. In addition, the Turkish industrialists and businessmen in Turkish World came to the city in connection with this event and Eskişehir was introduced to the Turkish World by this means. Thus, being the culture capital of Turkish World has brought a great value to the city.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.title2013 Türk Kültür Başkenti Olmasının Ardından Eskişehiren_US
dc.title.alternative2013 After the Turkish Capital of Culture to Be Eskişehiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.startpage419en_US
dc.identifier.endpage428en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorAkoğlan Kozak, Meryem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record