Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Yüksel
dc.date.accessioned2019-10-21T19:44:00Z
dc.date.available2019-10-21T19:44:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMk5USTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19781
dc.description.abstractBu makalede, giyim kültürü ve moda tasarımı alanındaki çalışmalara katkı vermek amaçlanmış olup; geleneksel Türk giyim kültüründe kadın giysilerindeki geometrik kesim anlayışına değinilmekte ve bu anlayışın 20. yüzyıl ilk çeyreği Avrupa modası ile yapısal bakımdan benzerlik taşıdığı ileri sürülmektedir. Bu dönem modasının, geleneksel Türk kadın giyimi ile yapısal bağlamda benzerlikler içerdiğini ileri süren çalışmanın bulgusu; 20. yüzyıl ilk çeyreği moda tasarımlarında görülen işlevsel tasarım olgusunun geleneksel öğretide yer bulduğu ve bunun da kadın giyimleri ile kullanım işlevselliği bakımından yakın bir anlayışta olduğudur. Çalışmanın verileri, saha ve müze araştırmalarından elde edilmiştir. Müze ve saha araştırmalarında geleneksel giysiler ve dönem giysileri teknik bakımdan incelenmiş, dikiş kalıpları çıkartılmıştır. Giysilerin, kesim - dikim özellikleri incelenerek, değişimin yapısal anatomisi analiz edilmiştir. Makalede, elde edilen veriler, metin içinde söz konusu dönemlerin önemli gelişmeleri ile yorumlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe objective of the present study is to contribute to the studies in dress culture and fashion design, and it addresses the geometric cut concept in women's dresses in Turkish dress culture, and argues that there are structural similarities between the 20th Century's first quarter European fashion. The findings of the study, which proposes that this period fashion bears similarities with women's dresses reflecting the traditional dress culture within the framework of design and function, demonstrated that the design phenomenon, initiated in the 20th Century's first quarter, found its place within the conventional discipline, resulting in a similar understanding in women's dresses and utility functionality. Study data was collected from museums and field researches. During the studies conducted both in museums and the field, traditional dresses and contemporary dresses were technically analyzed and seam patterns were obtained. Cutting and sewing characteristics of the dresses were examined to analyze the structural anatomy of the change. In the article, collected data is interpreted in the manuscript via the significant developments of the related periods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.titleGELENEKSEL TÜRK GİYİM KÜLTÜRÜ ve 20. YÜZYIL MODASININ KESİŞME NOKTASI: GEOMETRİK KESİM1en_US
dc.title.alternativeThe Junction of Traditional Turkish Dress Culture and 20th Century Fashion: Geometric Cuten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArt-e Sanat Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümüen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage376en_US
dc.identifier.endpage390en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record