Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBakış, Recep
dc.contributor.authorBilgin, Mehmet
dc.contributor.authorTuncan, Ahmet
dc.contributor.authorAltan, Metin
dc.date.accessioned2019-10-21T21:11:39Z
dc.date.available2019-10-21T21:11:39Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1301-045X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RVMk16UTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/21103
dc.description.abstractBu makalede, Porsuk Havzasındaki mevcut çok amaçlı barajların sahip olduğu küçük hidroelektrik enerji potansiyeli arastırılmıstır. Bu amaçla, çalısma alanı Porsuk Havzası seçilmistir. Porsuk Havzasındaki küçük ölçekli hidroelektrik potansiyelin değerlendirilmesi ve bölge/ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıstır. Çalısmada esas olarak, elektrik üretimi amacıyla insa edilmeyen barajlardan bırakılan suyun (sulama, içme-kullanma ve endüstri suyu v.b) potansiyelini kullanarak, elektrik enerjisi üretilmesi konusu incelenmistir. Bu amaçla, mevcut barajlardan çıkan suların, aylar itibari ile 20 yıldan daha uzun yıllara dayanan verileri kullanılarak, bu barajlardan üretilecek elektrik enerjisi miktarı incelenmistir. Bu inceleme sonucunda, bu barajlardan 6,30 MW’lık kurulu bir güçle 30,113 GWh’lık elektrik üretilebileceği ve ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağı görülmüstür.en_US
dc.description.abstractIn this paper, small hydropower potential of existing multipurpose dams in Porsuk River basin has been investigated. For this purpose, Porsuk River basin has been selected as the research area. The aim is to evaluate the small hydropower potential in Porsuk River basin and to make it part of the region's/country's economy. This study basically investigates the subject of electricity generation through the use of water potential released from the dams which are constructed for supplying domestic, industrial and irrigation water but not for electricity generation. For this purpose, the amount of the electricity to be generated from these dams has been investigated by using the historical data of the discharge from these reservoirs to the downstream. Historical data of over 20 years has been analyzed on a monthly basis. It has been found that the electricity generation using this potential will be 30,113 GWh/year with 6,30 MW installed capacity. This potential will contribute an important monetary value to the economy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.titlePorsuk Havzasındaki çok amaçlı barajlardan elektrik üretiminin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of electricity generation from multipurpose dams in Porsuk basınen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorBakış, Recep


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record