Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBakış, Recep
dc.contributor.authorBilgin, Mehmet
dc.date.accessioned2019-10-21T21:11:41Z
dc.date.available2019-10-21T21:11:41Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1301-045x
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMU5EUT0=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/21115
dc.description.abstractBaraj işletme çalışmalarında, barajdan bırakılan suların, mansapta taşkınlara sebep olmaması gerekir. Özellikle barajın mansabmda büyük bir havza varsa ve bu havzaya düşen yağışlardan dolayı meydana gelen yüzeysel akış suyu kontrol edilemiyor ise, bu su, barajın mansabında önemli bir taşkın riski meydana getirir. Bu durumda, barajdan verilecek ilave su, taşkın zararlarının artmasına neden olur. Bu makalede, bir barajın mansabındaki kısmi havzadan gelen ve kontrol edilemeyen yağış suyunun taşkın riskleri araştırılmıştır. Bunun için Porsuk Barajı ile Eskişehir arasında kalan ve baraj mansabında yer alan kısmi havzaya yağan yağışlardan elde edilen karar verme matrisi, Porsuk Havzası örnek alınarak incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe water discharged from a dam during operation must not cause floods downstream. Especially, if there is a large subcatchment area downstream and if surface runoff water due to rainfall cannot to be controlled, there is a considerable risk of flood downstream. Under these circumstances, the additive water coming from the reservoir will cause an increase in the flood damages. In this paper, the flood risks of rainfall water discharge from the subcatchment area which is located in the downstream area of a dam and not completely controlled have been investigated. For this purpose, the decision matrix achieved from the rainfall of subcatchment, which lies between the Porsuk dam and Eskişehir city, was examined by taking the Porsuk subcatchment as a basis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.titleBaraj hazne işletme çalışmalarında yeni kriterleren_US
dc.title.alternativeNew criteria in reservoir operationsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalOsmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorBakış, Recep


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record