Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Selektif flokülasyonla kaolenlerden demirin arındırılması 

      Tefek, Mustafa (Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1982)
      Selektif flokülasyon yöntemi ile kaolenlerden demirin arındı- rılması olanağının araştırılması, bu çalışmanın konusunu oluşturmak- tadır. Bu amaçla, önce yöntemin uygulama koşulları saptanmıştır. Saptanan koşullar, demirli ...