Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Hemen hemen kontak metrik manifoldların bir sınıflandırılması 

      Özdemir, Nilüfer; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı; Efe, Murat (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
      Bu çalışmada hemen hemen kontak metrik manifoldlar ele alınmıştır. Bir hemen hemen kontak metrik manifold R ile çarpıldığında bu çarpım manifoldu üzerinde bir hemen hemen Hermit yapı inşaa edilebilir. Çarpım manifoldu ...