Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSaruç, Semra
dc.date.accessioned2019-10-22T20:06:56Z
dc.date.available2019-10-22T20:06:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-3374
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVNU56UTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/22134
dc.description.abstractBu araştırma, Türkiye’de kadın hükümlü profilini ortaya koymak ve kadın suçluluğu olgusunun boyutlarını analiz etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüş ve bu kapsamda Türkiye genelinde 6 kadın cezaevinde bulunan toplam 240 kadın hükümlü ile görüşmeler yoluyla nicel veriler toplanmıştır. Nitel veriler ise cezaevinden tahliye olmuş olan 5 eski kadın hükümlü, kadın cezaevinde çalışan 2 sosyal hizmet uzmanı, kadın suçluluğu alanında çalışmış olan 2 akademisyen olmak üzere toplam 9 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda kadın hükümlülerin genel karakteristikleri ile kadın suçluluğuna etki eden olgular ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis research aims to display the profile of female convicts and to analyze the dimensions of female criminality in Turkey. In this research, quantitative and qualitative methods are used together. The quantitative data have been collected from 240 female convicts who were imprisoned in 6 female prisons in Turkey. The qualitative data have been collected from 9 interviewed depth; 5 former female convicts, 2 social workers working in female prison, and 2 academicians working on female criminality have been interviewed in depth. In accordance with the findings of research, characteristics of female convicts and facts that affect women criminality unearthed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleTürkiye’de kadın hükümlüler: Kadın hükümlülerin profili ve suçluluğa etki eden olguların analizien_US
dc.title.alternativeFemale convicts in Turkey: Profile of female convicts and analysis of the phenomena that affect female criminalityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalToplum ve Sosyal Hizmeten_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümüen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record