Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAslantürk, Hüsnünur
dc.date.accessioned2019-10-22T20:06:56Z
dc.date.available2019-10-22T20:06:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNM056a3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/22135
dc.description.abstractToplumsal entegrasyon, ruh sağlığı alanında toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin en önemli amaçlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Toplumsal entegrasyonun sağlanması, sadece hastane temelli verilen hizmetlerden yeni modellerin uygulandığı toplum temelli hizmetlere geçiş ile ulaşılabilecek bir hedef değildir. Ruhsal bozukluğa sahip bireylerin topluma entegre olmaları için sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar gibi alanlarda desteklenmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç, ancak bu alanlarda tanınan haklarla uygulamaya aktarılabilir. Bu noktada sosyal hakların kullanımı merkezi bir konumda yer alır. Bu çalışmada toplumsal entegrasyon kavramı üzerinde durularak, bu kavramsal çerçeve ışığında ülkemizde ruhsal bozukluğu olan bireylere verilen sosyal haklar incelenecek ve bu hakların kullanımı ile ilgili veriler kullanılarak, sosyal hakların toplumsal entegrasyona etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktıren_US
dc.description.abstractCommunity integration is accepted as one of the important purpose of community-based mental health services in the mental health area. To ensure social integration, the only hospital-based services from the application of the new model is not a goal that can be achieved with the transition to community-based services. To be integrated into community of individuals with mental illness, health, education, employment, social security and social aids, there is a need for support in areas such as social assistance. That need only can be transferred by the application with the rights recognized in these areas. At this point, the use of social rights takes place in a central location. In this study, with emphasis on the concept of community integration, social rights granted to individuals with mental illness will be examined in our country in the light of this conceptual framework and using data on the use of these rights, it will try to uncover the effects of community integrationen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleCommunity Integration and Social Rights in Mental Health Areaen_US
dc.title.alternativeRuh Sağlığı Alanında Toplumsal Entegrasyon ve Sosyal Haklaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Family Medicine and Primary Careen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage259en_US
dc.identifier.endpage270en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record