Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSak, Uğur
dc.contributor.authorAyaş, Bahadır
dc.contributor.authorSezerel, Bilge Bal
dc.contributor.authorÖpengin, Ercan
dc.contributor.authorÖzdemir, Nazlı N.
dc.contributor.authorDemirel-Gürbüz, Şule
dc.date.accessioned2019-10-23T17:56:02Z
dc.date.available2019-10-23T17:56:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2146-3832
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMU1UQTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/22808
dc.description.abstractTürkiye'de üstün yeteneklilerin eğitimi son yıllarda büyük değişim yaşamıştır. Üstün yeteneklilerin eğitimindeki yeniliklerin ve yasal düzenlemelerin Türkiye'nin evrensel ajandasına uygun olarak ortaya çıktığı ve şekillendiği söylenebilir. Fen liselerinin kurulması gibi yeni adımlar hep tarihin kritik dönemlerinde atılmıştır. 2000'li yıllarda üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin olarak stratejik planın çıkarılması ve üniversitelerde üstün yeteneklilerin yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber üstün yeteneklilerin eğitimi büyük bir hareket kazanmıştır. Son on beş yılda üstün yeteneklilere yönelik özel eğitim programları ve bu alandaki bilimsel yayınlar katlayarak artmıştır. Türkiye'de üstün yeteneklilerin eğitiminin son yıllarda dikkate değer düzeyde gelişmesine karşın tanımlardaki tutarsızlıklar, tanım ve uygulama arasındaki uyumsuzluk, ulusal tanılamalardaki yetersizlikler, program türlerinin yetersizliği, öğretmen niteliğinin düşüklüğü, program geliştirmede uzman yetersizliği ve üstün yeteneklilerin eğitimine karşı olan tutumlar gibi önemli bazı problemler hala çözüm beklemektediren_US
dc.description.abstractThis article is a review and critics of gifted education in Turkey. Gifted education in Turkey has undergone dramatic changes in recent years. Innovations and regulations in the education of gifted and talented students have emerged and been formed as a result of a global agenda of the country. New steps such as the establishment of science high schools have been taken at specific critical point in history. With the beginning of the 21st century, the education of gifted students has gained momentum with the national strategic plan on gifted education and establishment of gifted education departments in universities. In the last fifteen years, the number of special programs and scientific publications has multiplied. Even though gifted education in Turkey has progressed notably over years, certain problems still remain unsolved, such as inconsistencies in definitions and contradictions between definitions and practices, inefficiency in nationwide identification, inadequate number of program types, recruitment of untrained teachers and lack of expertise in program development, and opposition against gifted educationen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.titleTürkiye’de Üstün Yeteneklilerin Eğitiminin Eleştirel Bir Değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeGifted and Talented Education in Turkey: Critics and Prospectsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage110en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorSak, Uğur
dc.contributor.institutionauthorAkbulut, Yavuz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record