Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTek, Ahmet Tolga
dc.contributor.advisorKırel, Çiğdem
dc.date.accessioned2020-03-12T11:25:30Z
dc.date.available2020-03-12T11:25:30Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23103
dc.description.abstractEskişehir’de faaliyet gösteren kozmetik ve tekstil özel sektör çalışanları üzerinde yapılan bu çalışmada, mobingin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 123 kadın, 92 erkek olmak üzere 215 kişiye anket uygulanmıştır. Veriler birebir veya eposta yoluyla toplanmıştır. Anket yöntemiyle toplanan verilere, SPSS22 programı kullanılarak Mann-Whitney U, ki-kare testleri gibi parametrik olmayan testler uygulanmış ve veriler analiz edilerek yorumlara yer verilmiştir. Mobing faktörünün işten ayrılma niyeti üzerindeki etki düzeyinin araştırılması amacıyla Regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda mobing faktörünün işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif (artırıcı) yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte mobingin her alt boyutuyla işten ayrılma niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ek olarak, demografik değişkenlerin ilgilenilen faktörler üzerindeki etkisini araştıran testler sonucunda; eğitim durumu, medeni durum ve iş yeri çalışma süresi mobing faktörü ve işten ayrılma niyetini etkilediği tespit edilmiştir. Ancak cinsiyet, toplam çalışma süresi, mobing ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmemiştir. Araştırmanın sonunda tespit edilen bulgular yorumlanarak önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectİşten Ayrılma Niyetien_US
dc.subjectSatış Elemanıen_US
dc.subjectKozmetiken_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.titleMobingin işten ayrılma niyeti üzerine etkisi : Eskişehir özel sektör kuruluşlarında uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorArslan, Öznur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record