Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTuran, Servet
dc.date.accessioned2020-06-01T08:10:22Z
dc.date.available2020-06-01T08:10:22Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23171
dc.description.abstractTez çalışmasının amacı farklı türdeki malzemelerin geçirimli elektron mikroskobunda in-situ ısıtma ile sinterleme davranışlarının incelenmesi ve devinimli elektron difraksiyonu (DED) metotları ile karakterizasyonudur. DED yöntemi, yapıda bulunan fazların içindeki ve arasındaki yönlenme ilişkilerinin incelenmesi ve faz analizidir. SiC-hBN seramik kompozit içerisinde in-situ oluşan hBN ve SiC partiküllerinin arasındaki yönlenme ilişkisi ve hBN taneleri içerisinde bulunan burulma sınırı karakteri, farklı yöntemler ile üretilmiş B4C-TiB2 kompozitlerde bulunan in-situ oluşmuş grafit ile TiB2 tanelerinin arasındaki yönlenme, HP ile üretilen örnekte WC ilavesine bağlı olarak oluşan çekirdek-çerçeve tipi yapıların karakterizasyonu ile SEM ve XRD tekniklerine göre mikroyapıdaki yönlenmeye bağlı olarak mekanik özelliklerdeki değişim, β-SiAlON-cBN kompozitinde meydana gelen hBN dönüşüm tabakası ile cBN arasındaki yönlenme ilişkileri incelenmiştir. X70 çeliğinde ise DED yöntemi çökelti taneciklerinin faz doğrulamasında kullanılmıştır. Ayrıca, hBN tanelerinde yönlenmeye bağlı Ar implantasyonu incelenmiştir. Son olarak, ZnO nanotaneciklerinin TEM içerisinde in-situ sinterlenme çalışması yapılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeçirimli Elektron Mikroskobu (TEM)en_US
dc.subjectDevinimli Elektron Difraksiyonu (DED)en_US
dc.subjectİn-Situ Isıtmaen_US
dc.subjectYönleme İlişkisien_US
dc.titleCharacterization of materials by using in-situ and precession electron diffraction techniques in temen_US
dc.title.alternativeGeçirimli elektron mikroskobu ile in-situ ve devinimli elektron difraksiyonu teknikleri kullanılarak malzeme karakterizasyonuen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSavacı, Umut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record