Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydınbek, Canan
dc.date.accessioned2020-06-01T12:20:17Z
dc.date.available2020-06-01T12:20:17Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23178
dc.description.abstractÇift dillilik, uluslararası iletişim ve değişim içeren globalleşme sayesinde evrensel ve süreklilik içeren bir fenomen haline gelmekte. Günümüzde, her bireyin ikinci hatta üçüncü dili / kültürü bilmesi zorunludur. Bu nedenle araştırmamız, çift dilli göçmen, Lisans ve Master Fransızca yabancı dil öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışmamızın asıl amacı, 2. dil (Fransızca) kullanımının yazılı anlatım üzerindeki etkisini incelemektir. Amacımıza ulaşmak için nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Türkçe ve Fransızca dillerin kullanım yoğunluğunu ve Fransızcanın kullanım alanını belirlemek için bir anket kullanılmış ve daha sonra katılımcılardan, biri kişisel alanda, diğeri eğitim alanında, iki farklı metin yazmaları istenmiştir. Son olarak, elde edilen veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerle desteklenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Fransız dilinin yoğun kullanımı ile yazılı anlatım başarı düzeyi arasında bir ilişki bulunmazken, dilin belirli bir alanda özel kullanımı bu alanda iyi sonuçlara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra, görüşme sonuçları hedef kitlenin yazım ve dilbilgisinde zorluklar yaşadığını göstermektedir. Bunları düzeltmek için, katılımcılar daha yoğun olarak okumaları gerektiğini ve zayıf oldukları dilbilgisi alanlarını yeniden çalışmaları gerektiğini belirtmişlerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYazılı Anlatımen_US
dc.subjectÇift Dilliliken_US
dc.subjectGöçmenen_US
dc.subjectOkul Başarısıen_US
dc.titleL'influence des pratiques en Francais sur la compétence en production ecrite des etudiants bilingues de l'université Anadoluen_US
dc.title.alternativeAnadolu üniversitesinin çift dilli öğrencilerinde Fransızca kullanımının yazılı anlatım becerisine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBaşol, Yeliz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record