Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAdaçay, Funda Rana
dc.date.accessioned2020-06-04T12:15:49Z
dc.date.available2020-06-04T12:15:49Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23216
dc.description.abstractDinamik bir kavram olan kalkınma, toplumun içinde bulunduğu durumdan hareketle yapısal ve nitel değişimleri içerir; toplumun sahip olduğu tüm fizikî, sosyal, kültürel, ekonomik alanları kapsayarak gelişim göstermesi ve devamlı bir şekilde gelişmesidir. İnsanların sosyo-kültürel değerleri, yaşam kalitesi, ekonomik döngüleri ile ilişkili olarak gerçekleşen kalkınma; günümüzde rekabetin, küreselleşmenin de getirdiği etkilerle birlikte ülkeler ve toplum açısından önem arz etmektedir. Dünya nüfusunun artması ve hızlı yaşamla beraber şehirlerde refah ve yaşam kalitesini yükseltecek politikalara duyulan değer artmıştır. Bu durum, toplumun gelecek mirasını düşünerek, kaynakların etkinliğini ve dolayısıyla sürdürülebilir kılmayı beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda bir yerel kalkınma modeli olan “Sakin/Yavaş Şehir (Cittaslow)” hareketi; küreselleşme tehdidiyle kültürel değerlerin bozulmasını veya ortadan kalkmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilmiş bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Toplumların kendi değerlerini koruyarak, içinde bulundukları ekonomik, sosyal, kültürel, turistik alanlarda gelişme göstermelerini, çevreyi tahrip etmeden gelecek mirası korumalarını ve bu alanlardaki düzenlemelerle bir bütün olarak hareket etme fırsatı vermektedir. Sakin şehir kapsamına değinildiği ve ekonomik açıdan değerlendirilmesinin yapıldığı bu araştırmada Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinin seçilmesinin öncelikli nedenlerinden biri; ilçenin daha önce başvuru aşamasında bulunmuş olması, bu alana yönelik ilçeye dair nicel bir araştırma olması ve gerek coğrafi, tarihi ve kültürel açıdan gerekse sakin şehrin en önemli kriteri olan nüfus uygunluğu açısından elverişli durumda bulunmasıdır. Çalışmanın birinci bölümünde sakin şehir hareketinin anlamı ve tanımı, politikaları, diğer yavaş hareketleri ve sakin şehirlerin kalkınmadaki etkilerine değinilmiştir. İkinci bölümde Türkiye dahil Dünya üzerinde bulunan örnekleri incelenmiş, seçilen şehirler ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise; Seyitgazi’nin sakin şehir olma potansiyeli veri toplama yöntemlerinden anket formu aracılığıyla incelenerek sonuçlar SPSS yöntemi yardımıyla analiz edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSürdürülebilir Yerel Kalkınmaen_US
dc.subjectEkonomik Kalkınmaen_US
dc.subjectSeyitgazien_US
dc.subjectSakin/Yavaş Şehir (Cittaslow)en_US
dc.subjectSürdürülebilir Yerel Kalkınmaen_US
dc.titleSakin şehirlerin ekonomik kalkınma potansiyellerinin belirlenmesi : Seyitgazi örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorŞeker Uzun, Büşra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record