Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErsöz, Arzu
dc.date.accessioned2020-06-09T06:17:04Z
dc.date.available2020-06-09T06:17:04Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23233
dc.description.abstractBu çalışmada; RNA interferansı efektör proteini olarak bilinen Argonat 2 (AGO2) proteininin immunoafinite saflaştırılması ve AGO2 proteini içeren nanoprotein partiküller hazırlanarak, hazırlanan bu nanoprotein partiküllerin mikro RNA (miRNA) bağlanma etkinliklerinin kantitatif olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için ilk aşamada, fotosensitif rutenyum tabanlı amino asit monomeri, bis(2-2'-bipiridil)(MATrp)2-rutenyum (II) kullanılarak ANADOLUCA metoduna göre poli(HEMA-ko-anti-AGO2) kriyojeli sentezlenmiş ve SEM, FT-IR ve su tutma kapasitesi testi ile karakterize edilmiştir. Daha sonra; sentezlenen bu kriyojel kolon ile AGO2 proteini, sığır karaciğeri sitoplazma ekstraktından tek adımda immunoafinite yoluyla saflaştırılmıştır. Saflaştırılan örneğin moleküler ağırlığı ve saflığının belirlenmesi için SDS-PAGE metodu; örnek içerisindeki AGO2 proteininin varlığını net olarak belirlemek için ise EMSA metodu kullanılmıştır. En son aşamada; AGO2 bazlı nano blok polimerler fotosensitif mikroemülsiyon polimerizasyonu metodu kullanılarak hazırlanmış ve hazırlanan bu partiküller SEM ve zeta ile karakterize edilip ticari miR-335’ e bağlanma afiniteleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, miR-335’ in AGO2 partiküllerine yüksek bir afinite ile bağlandığı belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArgonat 2en_US
dc.subjectRNA İnterferansıen_US
dc.subjectKriyojelen_US
dc.subjectNano Blok Polimeren_US
dc.subjectANADOLUCAen_US
dc.titleAGO2 proteininin saflaştırılması ve mikro RNA etkileşimlerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGüzel, Sercan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record