Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • İngiltere-Avrupa Birliği ilişkileri : Brexit 

  Gür, Gürsel; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Alıbaylı, Sunay (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke 2. Dünya Savaşının sebep olduğu yıkım ile birlikte, yeniden böyle bir savaşın olmaması için çeşitli önlemleri ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda farklı fikirler öne ...
 • Implications of cyber weapons in cybersecurity : a case study of Stuxnet and Duqu 

  Doğan, Nejat; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Demircan, Cem (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma devlet temelli siber silahlar olan Stuxnet ve Duqu'nun etkilerini ve yeteneklerini literatürün belirlediği siber silah tanımlarıyla karşılaştırarak siber güvenlik ve bilgisayar ağı operasyonlarına olan etkilerini ...
 • Avrupa Birliği-Türkiye ilerleme raporlarının siyasi kriterler açısından incelenmesi (2005-2014) 

  Gür, Gürsel; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Akhundov, Javidan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Avrupa Birliği İlerleme Raporları, Türkiye dahil olmak üzere, birliğe aday olan tüm ülkeler açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu raporlar, birliğe aday olan ülkelerdeki değişimi ve gelişimi göstermekte, adaylık ...
 • Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi : Orta Asya'da bölgesel işbirliği ve entegrasyon 

  Doğan, Nejat; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Çalışır, Abdulkadir (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)'nin çözülmesi ile birlikte Orta Asya'da bağımsızlıklarını yeni kazanmış, tecrübesiz devlet yapılanmaları bölgesel barışın tesis edilmesi, sosyal dönüşümün sorunsuz bir şekilde ...
 • Liderlik kuramları çerçevesinde Soğuk Savaş sonrası BM'de liderlik sorunu : Kofi Annan yılları, 1996-2007 

  Doğan, Nejat; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özalp, Murat (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel ...
 • Lübnan İç Savaş'ında Türk dış politikası (1975-1992) 

  Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Çerçinli, Çağlar (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bugün Lübnan olarak bilinen toprak parçasında M.Ö. 3000'lü yıllardan itibaren insan yerleşimi olduğu bilinmektedir. Lübnan'ın Osmanlı yönetimine girmesi ise 1516 yılında gerçekleşti. Lübnan'daki Osmanlı yönetimi; çeşitli ...
 • Dönüşümcü politik liderlik ve işlevsel otorite : teori ve uygulama 

  Doğan, Nejat; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Gül, İlker (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Politik liderlik tarih boyunca üzerine düşünülen bir kavram olmuştur. Bir liderin nasıl yetiştiği veya çevresel faktörlerin liderlik tarzına olan etkilerinin neler olduğu soruları bu alanda büyük bir öneme sahiptir. Dahası, ...
 • Azerbaycan dış politikası'nda çoktaraflılık ilkesi 

  Toprak, Elif; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Bayramlı, Mahammad (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Bu tez çalışmasında bağımsızlık sonrası Azerbaycan dış politikası ve Azerbaycan’ın uluslararası toplum ile ilişkileri, İngiliz Okulu çerçevesinde incelenmiştir. Uluslararası ilişkilerde kurumsallaşmanın önemine vurgu ...
 • Medya ve uluslararası ilişkiler bağlamında 2016 ABD seçimlerinin Türk yazılı basınında sunumu 

  Gür, Gürsel (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Kitle iletişim araçları vasıtasıyla gündeme getirilen konuların niteliği, medyanın siyaset ile ne derece bağlantılı olduğu konusunda bir takım izlenimler ortaya koyabilmektedir. Nitekim, hangi olayların haber değeri taşıyıp ...
 • Güney Kore'ye göçün nedenleri ve Güney Kore halkının Asyalı göçmen algısı 

  Üçüncü, Gül Sevi (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  1990'dan itibaren çok sayıda göçmen özellikle çalışmak ve evlenmek üzere Güney Kore'ye göç etmeye başlamıştır. Kore'deki eğitim sisteminin gelişimiyle birlikte Koreli kadınlar köyden kente göç ederken ülke genelinde de ...