Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAda, Tuba
dc.date.accessioned2020-06-18T07:27:25Z
dc.date.available2020-06-18T07:27:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23377
dc.description.abstractBu araştırmada Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi matematik öğretmenlerinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı hakkında görüşlerinin incelenmesi alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmıştır. Çalışma grubu Eskişehir il merkezinde görev yapan 14 matematik öğretmeninden oluşturulmuş ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerde, öğretim programının oluşturulması sürecinden uygulanması sürecine, dolayısıyla uygulanma sürecinin değişkenlerinden olan okulların fiziki - donanımsal durumu ve öğrenci profili hakkında öğretmen değerlendirmelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgularda öğretmenlerin; program geliştirme süreci çalışmalarında paydaşlardan görüş alınmasını olumlu değerlendirdiği, öğretim programı hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı, kazanımların ve içeriğin sadeleştiği düşüncesinde olduğu, öğrenme-öğretme ile ölçme-değerlendirme süreci hakkında hizmetiçi eğitime ihtiyaç duydukları, ünitelendirilmiş yıllık planın uygulamasında öğrenci hazırbulunuşluğundan kaynaklı sorun yaşadıkları, genellikle materyal olarak etkileşimli tahta ve EBA’yı kullandıkları görülmüştür. Ayrıca okulların fizikî ve donanım durumunun yeterli olduğu, öğrencilerin matematik başarısının düşük olduğu ve matematiğe karşı olumsuz tutumda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematik Dersien_US
dc.subjectOrtaöğretim Matematiken_US
dc.subjectMatematik Dersi Öğretim Programıen_US
dc.subjectMeslek Lisesien_US
dc.subjectÖğretmen Görüşlerien_US
dc.titleDokuzuncu sınıf düzeyinde matematik dersi öğretim programı hakkında mesleki ve teknik anadolu lisesi matematik öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBiçer, Fatih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record