Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCan, Özgür Devrim
dc.date.accessioned2020-06-24T07:39:23Z
dc.date.available2020-06-24T07:39:23Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23473
dc.description.abstractSelektif noradrenalin geri alım inhibitörü bir ilaç olan atomoksetin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde endikedir. Beyinde monoamin konsantrasyonunu artırıcı etki gösteren ilaçların nöropatik ağrı tedavisi için terapötik potansiyele sahip olduğu bilgisinden hareketle, bu çalışmada atomoksetin’in diyabet ile indüklenen nöropatik ağrı üzerine olası etkinliğinin araştırılması planlanmıştır. Randall-Selitto ve Hargreaves testlerinden elde edilen veriler diyabetin, sıçanların pençe çekme eşik değerlerinde ve pençe çekme sürelerinde anlamlı azalmaya neden olduğuna işaret etmiştir. Diğer yandan, atomoksetin’in 7 ve 14 gün süre ile 3 mg/kg/gün dozda uygulanması diyabet ile indüklenen söz konusu hiperaljezik yanıtları düzeltmiştir. Bu çalışma kapsamında, atomoksetin’in antihiperaljezik etkisine katekolaminerjik sistemin ve ayrıca α- ve β-adrenerjik reseptörlerin katılımının araştırılması amacıyla sırasıyla α-metil-para-tirozin metil ester (AMPT), fentolamin ve propranolol ile mekanistik çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen veriler AMPT, fentolamin ve propranolol ön-uygulamalarının atomoksetin’in antihiperaljezik etkinliğini antagonize ettiğini ortaya koymuştur. Bu tez çalışmasında atomoksetin’in diyabet ile indüklenen nöropatik ağrı modelinde kayda değer bir antihiperaljezik etkinlik gösterdiği ilk kez ortaya konulmuş ve bu etkiye katekolaminerjik sistemin ve α- ve β-adrenerjik reseptörlerin aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgular atomoksetin için yeni bir endikasyon olasılığına işaret etmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtomoksetinen_US
dc.subjectHiperaljezien_US
dc.subjectRandall-Selittoen_US
dc.subjectHargreavesen_US
dc.subjectNöropatien_US
dc.titleAtomoksetin'in streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda gelişen hiperaljezi üzerine etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBabaros, Mustafa Burak


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record