Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Belgin
dc.date.accessioned2020-06-29T11:57:21Z
dc.date.available2020-06-29T11:57:21Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23539
dc.description.abstractBu çalışma, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda çalışan, İngilizce öğretmenlerinin Özerklik Destekleme yönelimlerini keşfetmeyi amaçlamıştır. Öğretmenlerin Özerklik Destekleme yönelimleri, bir motivasyon teorisi olan Özbelirleme Teorisi (Deci & Ryan, 1985) aracılığıyla analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra, bu yönelimlere, öğretmenlerin cinsiyet, öğretmenlik tecrübesi veya mezun olduğu bölüm bazında bakıldığında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın temel aracı bir anket olmak üzere, yazılı cevap yöntemiyle de veri toplanmıştır. Katılımcılar, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diler Okulunda çalışan, 111 Türk İngilizce öğretmenidir. Aynı katılımcı gurubundan 11 kişi, yazılı cevap yollayarak da katkıda bulunmuştur. Özetle araştırma sonuçları, Anadolu Üniversitesi YDYO'deki öğretmenlerinin kısmen Özerklik Destekleme yöneliminde olduğunu göstermiş, fakat yapılan analizler sonucu, mevcut değerlerin riskli olduğu sonucuna varılmıştır. Dahası, incelenen değişkenler arasından sadece cinsiyet faktörünün istatistiksel olarak anlamlı bir fark yarattığı görülmüştür. Yazılı cevaplar da analiz edilmiş ve tartışma bölümünde değinilmiştir. Bu çalışmanın bulguları göstermiştir ki, Özerklik Desteğinin ne olduğu ve nasıl uygulanabileceği konusunda eğitimler düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu bulguların ışığında, çeşitli tavsiyeler verilmiş ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar için öneriler yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖz-belirleme Teorisien_US
dc.subjectİçsel Motivasyonen_US
dc.subjectÖzerklik Destekleyici Eğitimen_US
dc.titleSelf determination theory : Turkish instructors' autonomy orientations in the school of foreign language contexten_US
dc.title.alternativeÖz belirleme teoremi : yabancı diller okulu bağlamında Türk okutmanların özerklik desteği yönelimlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBağcı, Aslıhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record