Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAslım, Veda
dc.date.accessioned2020-06-29T11:58:13Z
dc.date.available2020-06-29T11:58:13Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23541
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Erasmus değişim programının ve Gezi defterinin yabancı dil öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık gelişimlerine olan etkisini incelemek ve Yabancı Diller Eğitimi bölümü öğrencilerinin kültürlerarası duyarlık seviyelerinin betimsel analizini yapmaktır. Bu çalışmanın evrenini 2015-2016 akademik yılı Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü öğrencileri arasında Erasmus programına katılan öğretmen adayları ile bu adaylarla aynı sınıfta programdan yararlanmayan adaylar oluşturmaktadır. Öğrencilere Chen ve Starosta'nın geliştirdiği Kültürlerarası Duyarlılık ölçeği dönem başında ve dönem sonunda uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; Erasmus programına katılmayan öğrencilerin kültürlerarası duyarlık seviyeleri dönem başında ve dönem sonunda yüksektir. Ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Erasmus değişim programına katılan fakat gezi defteri hazırlamayan öğrenciler duyarlılık seviyelerini yükseltmişlerdir ancak; gezi defteri yapan öğrencilerde herhangi bir yükselme görülmemiş aksine ufak da olsa bir düşüş yaşanmıştır. İki gurubun ön test ve son testlerinin sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Erasmus ile yurtdışına giden 33 öğrenci ile gitmeyen 33 öğrencinin duyarlılık seviyeleri karşılaştırıldığında ise şu sonuçlar çıkmaktadır; 1.grup öğrencilerinin duyarlılık seviyeleri hem dönem başında hem de sonunda 2.gruba göre yüksektir. Ancak bu iki grubun ön test ve son test sonuçlarının arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemektedir.en_US
dc.language.isofraen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Öğretmenlerien_US
dc.titleL'effet du programme erasmus sur la sensibilite interculturelle des futurs enseignants de langue : usage du carnet de voyageen_US
dc.title.alternativeErasmus programının yabancı dil öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarına etkisi : gezi defteri kullanımıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorEibol, Halil


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record