Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Kemal
dc.date.accessioned2020-06-29T12:23:27Z
dc.date.available2020-06-29T12:23:27Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23543
dc.description.abstractBu çalışma bir yandan finansal koşulların para ve maliye politikalarına verdiği tepkileri VER modeler ıle ölcerken, diğer yandan makro-ihtiyati tedbirlerin ve para politikası koordinasyonunun etkilerilerini ARDL modeleri ile ölcemektedir. Bunları yaparken türkyieyi örnek olarak 2010:01 ve 2017:09 dönemi ile olarak kısa ve uzun dönem ilişklerini analız etmektir. Bu çalışma iki bölöme ayrılmıştır. İlk bölüm, para ve maliye politikası birlekte hisse senedi ve tahvil fiyatları üzerindeki etkilerini araştırırken, ikinci bölömde makro ihtiyati tedbirler ile para politikalarınının reel kredi ve konut fiyatları üzerindeki rolune değinilmiştir. Bu çalışmanın birinci bölömönde uzun dönemde finansal varkılıkler üzerinde sadece para politikalarının etkili olduğu görülürken, finansal piyasaların para politikalarına uyunu homojen değildir. Dahası, kısa dönemde para ve maliye politikasının birlekte uyğulanmasının etkisinin önemsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu politikaların birlekte uyğulanmasının hisse senedi fiyatlarını etkılemede %10 düzeyinde anlamlı olduğu, ayrı ayrı uyğulanması durumunde ıse etkisinin daha az olduğu görülmemiştir. Ikinci bölömün en önemli sonuçu ise para ve makro ihtyati tedbirlerin birlekte uyğulanması ile tek tek uyğulanması arasındeki bir fark görülmemiştir. Sadece, para politikası tek başına uyğulandığında istatatistiki anlamlı ve uzun dönemde reel kredileri negatif olarak etkilemekle beraber makro ihtiyati tedbirler kısa dönemde, pozitif etkilemektedir. Bunun dışında, bu politikalar birlekte uyğulandığında konut fiyatlar, üzerinde etkili değildir. Bu durum Türkiyedeki konout fiyatlarındeki artışları açıklamaktadıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPolitika Koordinasyonuen_US
dc.subjectPara Politikasıen_US
dc.subjectMaliye Politikasıen_US
dc.subjectMakro İhtiyati Politikalaren_US
dc.titleThe Effects of macroeconomic policies interaction & Macro-prudential and monetary policies coordination on financial stability : evidence from Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKazziha, Mhd Khair


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record